Ρυθμίσεις – Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας

Ρυθμίσεις – Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας

 Λειτουργικότητα μέσω της οποίας μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας που διατηρούνται στα συστήματα της Τράπεζας.

 Γενικές Πληροφορίες

 • Η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη για ενημέρωση των δικών σας προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας μόνο.
 • Για όλα τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορούν να ενημερωθούν παρουσιάζεται η τρέχουσα τιμή και μπορείτε να ενημερώσετε με νέα τιμή.
 • Η συναλλαγή απαιτεί  Digipass.
 • Εάν αλλάξετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας,  με την καταχώρηση των αναθεωρημένων πληροφοριών  σας ζητείται να καταχωρήσετε ένα Κωδικό Επιβεβαίωσης τον οποίο θα παραλάβετε μέσω sms στο νέο αριθμό κινητού σας.
 •  Εάν αλλάξετε το email σας,  με την καταχώρηση των αναθεωρημένων πληροφοριών  σας ζητείται να καταχωρήσετε ένα Κωδικό Επιβεβαίωσης τον οποίο θα παραλάβετε στο νέo email σας .

 Διαδικασία –  Εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

 • Νέο email: Καταχωρήστε email  (εάν διαφέρει από την τρέχουσα τιμή)
 • Νέο Τηλέφωνο: Καταχωρήστε νέο  αριθμό τηλεφώνου στα πιο κάτω πεδία  ( όπου διαφέρει από την τρέχουσα τιμή)
 • Εργασίας: Καταχωρήστε το νέο αριθμό τηλεφώνου εργασίας σας
 • Κατοικίας: Καταχωρήστε το νέο τα αριθμό τηλεφώνου σπιτιού σας
 •  Κινητό: Καταχωρήστε το νέο αριθμό κινητού τηλεφώνου
 • Φαξ: Καταχωρήστε το νέο αριθμό φαξ σας 
 • ΚαταχώρησηSubmit: ck to submit the transaction 
 • Κωδικός Επιβεβαίωσης: Καταχωρείστε τον κωδικό επιβεβαίωσης (όπου απαιτείται)
 • Κωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

> Επιστροφή στις Ρυθμίσεις
Αρχική