Διαχείριση Πελατών/Ομάδων - Διαχείριση Ομάδας

Δυνατότητα μέσω της οποία μπορείτε να δημιουργήσετε  ομάδα (ομάδες)  πελατών με τους οποίους εργάζεστε συνήθως στη 1bank.

Γενικές Πληροφορίες

 • Προαπαιτούμενο να δημιουργήσετε τουλάχιστο μία ομάδα
 • Μπορείτε να μεταβάλετε μία ομάδα (πα προσθέσετε/αφαιρέσετε πελάτες και να την ορίσετε/αφαιρέσετε από προεπιλεγμένη
 • Μπορείτε να αντιγράψετε ή να διαγράψετε μία ομάδα
 • Υπάρχει σύνδεσμος για τη δημιουργία ομάδας

Διαδικασία μεταβολής την ομάδας

 • Ομάδα: επιλέξτε την ομάδα που επιθυμείτε να μεταβάλετε  
 • Να Καθοριστεί ως Προεπιλεγμένη ομάδα: κάντε κλικ / αφαιρέστε κλικ ανάλογα. Με κλικ πρέπει να φαίνεται εάν θέλετε η συγκεκριμένη ομάδα να είναι η προεπιλεγμένη για εργασία σε μελλοντική σας σύνδεση(διαφορετικά θα πρέπει να την επιλέγεται από τα φίλτρα κάθε συναλλαγής) 
 • Επιλεγμένοι Πελάτες: Επιλέξτε ένα ή περισσότερους πελάτες για προσθήκη:
 • Χρησιμοποιείστε ένα από τα κουμπιά Προσθήκη, Προσθήκη Όλων, Προσθήκη Σελίδας για να μεταφέρετε τους πελάτες στη λίστα που βρίσκεται στα δεξιά. Όλοι οι λογαριασμοί που ανήκουν σε πελάτες της λίστας θα προσθεθούν στην ομάδα.
 • Χρησιμοποιείστε ένα από τα κουμπιά Αφαίρεση, Αφαίρεση Όλων, Αφαίρεση Σελίδας για να μεταφέρετε τους πελάτες στη λίστα που βρίσκεται στα αριστερά. Όλοι οι λογαριασμοί που ανήκουν σε πελάτες της λίστας, θα αφαιρεθούν από την ομάδα.
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές

Διαδικασία Έρευνας Πελατών

Μπορείτε να κάνετε έρευνα για συγκεκριμένο πελάτη που βρίσκεται στη λίστα στα αριστερά. Η επιλογή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε πελάτες που διαχειρίζονται λογαριασμούς μεγάλου αριθμού πελατών.

 • Όνομα: Καταχωρήστε το όνομα του πελάτη που αναζητείτε και κάντε κλικ στο Αναζήτηση. Στην αριστερή λίστα παραμένουν μόνο τα ονόματα πελατών που αντιστοιχούν στην έρευνα
 • Εμφάνιση Όλων: Κάντε κλικ για να εμφανιστούν τα ονόματα όλων των πελατών της λίστας

Διαδικασία Διαγραφής Ομάδας

 • Διαγραφή: κάντε κλικ για διαγραφή της ομάδας. Κάντε κλικ στο ΟΚ στο μήνυμα που παρουσιάζεται

 Διαδικασία Αντιγραφής Ομάδας

 • Αντιγραφή: κάντε κλικ για αντιγραφή της ομάδας
 • Όνομα: καταχωρήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα 
 • Αποθήκευση: κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε την ομάδα

 

 

 

> Επιστροφή στις Ρυθμίσεις
Αρχική