Διαχείριση Αξιόπιστων συσκευών

 

Μέσω της σελίδας αυτής μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τις αξιόπιστες συσκευές σας (περιηγητές και τηλεφωνικές συσκευές)

 Αν δεν επιθυμείτε πλέον να συνδέεστε μέσω συγκεκριμένης συσκευής στην 1bank, μπορείτε να την διαγράψετε

Διαδικασία διαγραφής 

  • Επιλογή συσκευής: Επιλέγετε την συσκευή για την οποία δεν επιθυμείτε πλέον να συνδέεστε στην 1bank
  • Καταχώρηση: πατήστε για να καταχωρηθούν οι αλλαγές
  • Επιβεβαίωση: πατήστε για επιβεβαίωση της συναλλαγής


Αν διαγράψετε μια αξιόπιστη συσκευή,  την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στην  1bank μέσω αυτής, θα πρέπει να ακολουθήσετε ξανά την διαδικασία καταχώρησης αξιόπιστης συσκευής.