Διαχείριση Πελατών/Ομάδων - Επιλογή Πελατών

Δυνατότητα μέσω της οποία μπορείτε να προβείτε σε επιλογή πελατών για τους οποίους επιθυμείτε να βλέπετε πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συγκριμένης σύνδεση σας στην υπηρεσία.

Γενικές Πληροφορίες

 • Πελάτες θεωρούνται οι κάτοχοι λογαριασμών (φυσικά/νομικά πρόσωπα), τα οποία σας έχουν εξουσιοδοτήσει να διαχειρίζεστε τους λογαριασμούς τους
 • Η επιλογή εμφανίζεται αυτόματα με την είσοδο στο Internet Banking, σε όλους τους χρήστες οι οποίοι έχουν εξουσιοδότηση για πρόσβαση σε λογαριασμούς περισσότερων των 1000 πελατών π.χ. Ελεγκτικά/Δικηγορικά Γραφεία
 • Ο μέγιστος αριθμός πελατών που μπορούν να επιλεχθούν είναι 1000
 • Η αφαίρεση πελατών, δεν επηρεάζει τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή την εξουσιοδότηση που έχει δοθεί
 • Οι αλλαγές ισχύουν μόνο για τη διάρκεια ισχύος της σύνδεσης στην υπηρεσία (session)

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση:

Διαδικασία Αφαίρεσης Πελατών

 • Επιλεγμένοι Πελάτες: Επιλέξτε ένα ή περισσότερους πελάτες για αφαίρεση
 • Χρησιμοποιείστε ένα από τα κουμπιά Αφαίρεση, Αφαίρεση Όλων, Αφαίρεση Σελίδας για να μεταφέρετε τους πελάτες στη λίστα που βρίσκεται στα αριστερά. Όλοι οι λογαριασμοί που ανήκουν σε πελάτες της λίστας, δεν θα εμφανίζονται στις επιλογές του Internet Banking.
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές

Διαδικασία Πρόσθεσης Πελατών

 • Επιλεγμένοι Πελάτες: Επιλέξτε ένα ή περισσότερους πελάτες για προσθήκη
 • Χρησιμοποιείστε ένα από τα κουμπιά Προσθήκη, Προσθήκη Όλων, Προσθήκη Σελίδας για να μεταφέρετε τους πελάτες στη λίστα που βρίσκεται στα δεξιά. Όλοι οι λογαριασμοί που ανήκουν σε πελάτες της λίστας θα εμφανίζονται στις επιλογές του Internet Banking
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές

Διαδικασία Έρευνας Πελατών

Μπορείτε να κάνετε έρευνα για συγκεκριμένο πελάτη που βρίσκεται στη λίστα στα αριστερά. Η επιλογή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε πελάτες που διαχειρίζονται λογαριασμούς μεγάλου αριθμού πελατών.

 • Όνομα: Καταχωρήστε το όνομα του πελάτη που αναζητείτε και κάντε κλικ στο Αναζήτηση. Στην αριστερή λίστα παραμένουν μόνο τα ονόματα πελατών που αντιστοιχούν στην έρευνα
 • Εμφάνιση Όλων: Κάντε κλικ για να εμφανιστούν τα ονόματα όλων των πελατών της λίστας

 

> Επιστροφή στις Ρυθμίσεις
Αρχική