Διαχείριση Πελατών/Ομάδων - Δημιουργία Νέας Ομάδας

Δυνατότητα μέσω της οποία μπορείτε να δημιουργήσετε  ομάδα (ομάδες)  πελατών με τους οποίους εργάζεστε συνήθως στη 1bank.

Γενικές Πληροφορίες

 • Πελάτες θεωρούνται οι κάτοχοι λογαριασμών (φυσικά/νομικά πρόσωπα), τα οποία σας έχουν εξουσιοδοτήσει να διαχειρίζεστε τους λογαριασμούς τους
 • Ο μέγιστος αριθμός πελατών που μπορούν να προστεθούν σε ομάδα είναι 1000
 • Αφού  δημιουργήσετε την ομάδα μπορείτε, μέσω των φίλτρων/κριτηρίων επιλογής οποιασδήποτε συναλλαγής,  να επιλέξετε να εργάζεστε με την συγκεκριμένη ομάδα κατά τη διάρκεια ισχύος της τρέχουσας ή/και μελλοντικής σύνδεσης σας (session) στην υπηρεσία
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες από μία ομάδες
 • Μπορείτε να ορίσετε μία ομάδα ως προεπιλεγμένη – αυτή η ομάδα θα είναι η προεπιλεγμένη για να εργαστείτε κατά τη διάρκεια τρέχουσας και μελλοντικής σύνδεσης σας
 • H πρώτη ομάδα που δημιουργείται ορίζεται αυτόματα ως προεπιλεγμένη
 • Η τελευταία ομάδα που ορίζεται ως προεπιλεγμένη αναιρεί την προηγούμενη
 • Εάν δημιουργήσετε έστω και μία ομάδα,  θα πρέπει να δουλεύετε με ομάδες στη 1bank. Eάν χρειάζεται να δουλέψετε με όλους τους λογαριασμούς χρησιμοποιείστε την επιλογή Ρυθμίσεις>Διαχείριση Πελατών/Ομάδων>Επιλογή Πελατών

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση: 

Διαδικασία δημιουργίας  ομάδας πελατών

 • Όνομα: καταχωρήστε ένα όνομα για την ομάδα
 • Να Καθοριστεί ως Προεπιλεγμένη ομάδα: κάντε κλικ εάν θέλετε η συγκεκριμένη ομάδα να είναι η προεπιλεγμένη για εργασία σε μελλοντική σας σύνδεση(διαφορετικά θα πρέπει να την επιλέγεται από τα φίλτρα κάθε συναλλαγής) 
 • Επιλεγμένοι Πελάτες: Επιλέξτε ένα ή περισσότερους πελάτες για προσθήκη:
 • Χρησιμοποιείστε ένα από τα κουμπιά Προσθήκη, Προσθήκη Όλων, Προσθήκη Σελίδας για να μεταφέρετε τους πελάτες στη λίστα που βρίσκεται στα δεξιά. Όλοι οι λογαριασμοί που ανήκουν σε πελάτες της λίστας θα προσθεθούν στην ομάδα.
 • Χρησιμοποιείστε ένα από τα κουμπιά Αφαίρεση, Αφαίρεση Όλων, Αφαίρεση Σελίδας για να μεταφέρετε τους πελάτες στη λίστα που βρίσκεται στα αριστερά. Όλοι οι λογαριασμοί που ανήκουν σε πελάτες της λίστας, θα αφαιρεθούν από την ομάδα.
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές

Διαδικασία Έρευνας Πελατών

Μπορείτε να κάνετε έρευνα για συγκεκριμένο πελάτη που βρίσκεται στη λίστα στα αριστερά. Η επιλογή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε πελάτες που διαχειρίζονται λογαριασμούς μεγάλου αριθμού πελατών.

 • Όνομα: Καταχωρήστε το όνομα του πελάτη που αναζητείτε και κάντε κλικ στο Αναζήτηση. Στην αριστερή λίστα παραμένουν μόνο τα ονόματα πελατών που αντιστοιχούν στην έρευνα
 • Εμφάνιση Όλων: Κάντε κλικ για να εμφανιστούν τα ονόματα όλων των πελατών της λίστας

 

> Επιστροφή στις Ρυθμίσεις
Αρχική