Ρυθμίσεις – Προτιμήσεις για διαφημιστικό υλικό

Δυνατότητα καταχώρησης συγκατάθεσης για τη λήψη διαφημιστικού υλικού και καθορισμού καναλιών και στοιχείων επικοινωνίας.

Γενικές Πληροφορίες

  • Δείτε τις υφιστάμενες προτιμήσεις σας σχετικά με την συγκατάθεσή σας για λήψη διαφημιστικού υλικού για προϊόντα που αφορά την Τράπεζα Κύπρου και τις Θυγατρικές της Εταιρείες καθώς και των προκαθορισμένων Καναλιών Επικοινωνίας
  • Δείτε τα Υφιστάμενα Στοιχεία Επικοινωνίας σας
  • Δυνατότητα καταχώρησης νέας συγκατάθεσης για τη λήψη διαφημιστικού υλικού για προϊόντα που αφορούν την Τράπεζα Κύπρου και τις Θυγατρικές της Εταιρείες
  • Δυνατότητα αλλαγής των προεπιλεγμένων Καναλιών Επικοινωνίας
  • Δυνατότητα καταχώρηση νέων Στοιχείων Επικοινωνίας (Κινητού Τηλεφώνου και Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης)

Υφιστάμενες Προτιμήσεις

Εμφανίζονται επιλεγμένα η όχι τα πεδία ανάλογα με τις υφιστάμενες προτιμήσεις που αφορούν:

  • Τη συγκατάθεση σας για λήψη διαφημιστικού υλικού για προϊόντα που αφορούν την Τράπεζα Κύπρου
  • Την προτίμησή σας  για τα κανάλια επικοινωνίας. Τα Κανάλια Επικοινωνίας περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική διεύθυνση, τα Ψηφιακά Κανάλια, το SMS /  Γραπτό Μήνυμα, λήψη διαφημιστικού υλικού τηλεφωνικώς ή γραπτώς
  • Τη συγκατάθεσης για την λήψη διαφημιστικού υλικού για προϊόντα θυγατρικών εταιρειών

Καινούριες Προτιμήσεις

Καταχώρηση συγκατάθεσης ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας το κουτάκι ανάλογα με την επιλογή σας.

 Αντιστοιχεί σε Ενεργοποίηση

 Αντιστοιχεί σε Απενεργοποίηση

Επιλέξτε Καταχώρηση

Αν θέλετε να αλλάξετε κάποια επιλογή σας, μπορείτε να επιλέξετε Επιστροφή

Για συνέχεια επιλέξτε Επιβεβαίωση και ακολούθως Επόμενο

Στοιχεία Επικοινωνίας για Διαφημιστικό Υλικό

Δυνατότητα να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν καταχωρηθεί στα συστήματα της Τράπεζας για σκοπούς αποστολής διαφημιστικού υλικού. Προσφέρετε επίσης η δυνατότητα να καθορίσετε νέα στοιχεία επικοινωνίας από την επιλογή προσθήκη νέου ή να επιλέξετε από τα υφιστάμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Υφιστάμενα Στοιχεία Επικοινωνίας

Εμφανίζονται επιλεγμένα η όχι τα πεδία ανάλογα με τις υφιστάμενες προτιμήσεις που αφορούν λήψη διαφημιστικού υλικού μέσω Κινητού Τηλεφώνου ή Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης.

Νέα Στοιχεία Επικοινωνίας

Καταχώρηση τρόπου επικοινωνίας ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας το κουτάκι ανάλογα με την επιλογή σας.

 Αντιστοιχεί σε Ενεργοποίηση

 Αντιστοιχεί σε Απενεργοποίηση

Για την καταχώρηση νέων Στοιχείων Επικοινωνίας επιλέξτε Προσθήκη Νέου και ακολουθήστε τη διαδικασία. Δίνεται δυνατότητα προσθήκης νέου κινητού τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης αφού επιβεβαιωθούν.

Επιλέξτε Καταχώρηση

Αν θέλετε να αλλάξετε κάποια επιλογή σας, μπορείτε να επιλέξετε Επιστροφή

Για συνέχεια επιλέξτε Επιβεβαίωση και ακολούθως Επόμενο

Επιλέξτε Τέλος