Ρυθμίσεις - Διαμόρφωση

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να προβείτε σε διαμόρφωση των πληροφοριών που βλέπετε στο Internet / Mobile Banking, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Σημαντικές πληροφορίες

 • Δυνατότητα για:
  • αλλαγή του ονόματος ενός λογαριασμού
  • καθορισμό της σειράς με την οποία εμφανίζεται στις διάφορες επιλογές του Internet Banking
  • να επιλέξετε κατά πόσο επιθυμείτε να εμφανίζεται ένας συνδεδεμένος λογαριασμός στην επιλογή Υπόλοιπα
 • Οι αλλαγές ισχύουν μόνο για το Internet Banking/Mobile Banking και δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω καταστημάτων ή άλλης Μονάδας της Τράπεζας.

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

 • Σειρά Εμφάνισης: Καταχωρήστε αριθμούς στην πρώτη στήλη δίπλα από κάθε λογαριασμό, ανάλογα με τη σειρά που επιθυμείτε να εμφανίζονται αυτοί στην επιλογή Υπόλοιπα, αλλά και στις λίστες επιλογών (drop down lists) του Internet Banking. Η σειρά εμφάνισης διαμορφώνεται ανάλογα με τη λογική σειρά των αριθμών που καταχωρείτε π.χ. 1,2,3,4,5.
 • Φιλική Ονομασία: Καταχωρήστε το όνομα που επιθυμείτε να δώσετε σε κάθε λογαριασμό για εύκολη αναφορά π.χ. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ
 • Εμφάνιση στα Υπόλοιπα: Επιλέξτε κατά πόσο επιθυμείτε να εμφανίζεται ο συγκεκριμένος λογαριασμός στην επιλογή Υπόλοιπα
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για να ολοκληρωθούν οι αλλαγές

 

> Επιστροφή στις Ρυθμίσεις
Αρχική