Πολλαπλές Μεταφορές - Δημιουργία

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να διεκπεραιώσετε πολλαπλές μεταφορές (πληρωμές σε προμηθευτές/συνεργάτες), είτε φορτώνοντας αρχείο σε συγκεκριμένες προδιαγραφές είτε χρησιμοποιώντας λίστες δικαιούχων. 

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι κάτοχοι λογαριασμών στη ζώνη SEPA.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις προδιαγραφές των αρχείων Μισθοδοσίας και Πολλαπλών Μεταφορών, καθώς και πληροφορίες για το XML Εργαλείο Μετατροπής.

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης  της υπηρεσίας

Σημαντικές πληροφορίες

 • Η συναλλαγή είναι διαθέσιμη μόνο στους χρήστες οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία Direct Credits μέσω του καταστήματος τους και έχουν υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα της 1bank για πρόσβαση στους λογαριασμούς που θα χρεώνονται στο αρχείο
 • Οι μεταφορές εμφανίζονται στο Ιστορικό Κινήσεων (Transaction History) και στηνΚατάσταση Λογαριασμού (statement) της εταιρείας ως μία χρέωση (γίνονται αντίστοιχα πολλαπλές πιστώσεις)

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση:

Φόρτωση αρχείου πολλαπλών μεταφορών

 • Επιλογή αρχείου: Επιλέξτε το αρχείο πολλαπλών μεταφορών που βρίσκεται στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open)
 • Φόρτωση: Κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται, μετά την επιλογή αρχείου. Αν η μορφή του αρχείου είναι ορθή, οι πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο εμφανίζονται στην οθόνη για επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που το σύστημα επιστρέψει οποιαδήποτε λάθη, θα πρέπει να διορθώσετε το περιεχόμενο/μορφή του αρχείου και να το ξαναφορτώσετε
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για να καταχωρηθεί το αρχείο
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης, όπου φαίνεται η κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Σημαντικές Πληροφορίες για τη φόρτωση αρχείου:

 • Το αρχείο, παραλαμβάνεται από την Τράπεζα, μόνο εφόσον καταχωρηθούν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρονικές εγκρίσεις από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες
 • Αρχείο με την τρέχουσα ημερομηνία, μπορεί να αποσταλεί μέχρι τις 13:30 (εργάσιμες μέρες), εφόσον καταχωρηθούν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρονικές εγκρίσεις
 • Τα ποσά είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων της Τράπεζας Κύπρου την επόμενη εργάσιμη μέρα της ημερομηνίας εκτέλεσης, ενώ στους υπόλοιπους λογαριασμούς, μέχρι 2 εργάσιμες μέρες μετά.

Αποστολή πολλαπλών μεταφορών με λίστα δικαιούχων

Αν έχετε δημιουργήσει λίστα δικαιούχων μέσω της επιλογής Πολλαπλές Μεταφορές – Δικαιούχοι, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα για την αποστολή των συναλλαγών στην Τράπεζα:

 • Οργανισμός/Εταιρεία: Επιλέξτε το όνομα της Εταιρείας που σας έχει εξουσιοδοτήσει να δημιουργείτε Πολλαπλές Μεταφορές
 • Λίστα Δικαιούχων: Επιλέξτε μια από τις λίστες πολλαπλών μεταφορών που έχετε δημιουργήσει μέσω της επιλογής Πολλαπλές Μεταφορές – Δικαιούχοι
 • Ημερομηνία Διεκπεραίωσης: Κάντε κλικ στο εικονίδιο ημερολόγιο  για να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ημερομηνία (τρέχουσα ή μελλοντική) μέχρι 6 μήνες μπροστά.  
 • Αριθμός Λογαριασμού: Επιλέξτε το λογαριασμό που θα χρεωθεί. Σε περίπτωση που επιλέξετε λογαριασμό ξένου νομίσματος, θα εμφανιστούν μόνο οι δικαιούχοι της λίστας με λογαριασμό του ιδίου ξένου νομίσματος
 • Περιγραφή: Προαιρετικό πεδίο. Καταχωρήστε περιγραφή με λατινικούς χαρακτήρες π.χ. SuppliersDecember 
 • Συνολικό Ποσό: Καταχωρήστε το συνολικό ποσό της μεταφοράς. Το ποσό αυτό πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα των ποσών όλων των δικαιούχων.

Άλλες Επιλογές

 • Αλλαγή ποσού (δικαιούχου): Το ποσό μπορεί να διαφοροποιηθεί για μια συγκεκριμένη μεταφορά χρησιμοποιώντας το πεδίο Ποσό της συγκεκριμένης έγγραφης
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης, όπου φαίνεται η κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική