Μισθοδοσία - Λίστα Αρχείων

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες των αρχείων που έχουν αποσταλεί στην Τράπεζα και έχουν διεκπεραιωθεί.

Γενικές πληροφορίες

  • Εκτός από τις γενικές πληροφορίες του αρχείου, ο χρήστης μπορεί να δει αναλυτικά τους δικαιούχους που περιλαμβάνονταν στο αρχείο, καθώς και την κατάσταση της κάθε συναλλαγής ξεχωριστά
  • Οι συναλλαγές που εμφανίζονται με κατάσταση ‘Απορρίφθηκε’ θα πρέπει να ξανα-καταχωρηθούν αφού διορθωθούν τα στοιχεία του δικαιούχου. Το ποσό των συναλλαγών αυτών δεν έχει χρεωθεί στο λογαριασμό της Εταιρείας (αφού έχουν απορριφθεί).

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

  • Οργανισμός/Εταιρεία: Επιλέξτε την εταιρεία για την οποία επιθυμείτε να δείτε τα αρχεία που καταχωρήθηκαν
  • Επιλογή Λογαριασμού: Επιλέξτε τον αριθμό λογαριασμού που χρεώθηκε
  • Από/Μέχρι: Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ημερολόγιο  για να επιλέξετε περίοδο
  • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για να δείτε τα αρχεία που αποστάληκαν βάσει των πιο πάνω κριτηρίων
  • Λεπτομέρειες: Κάντε κλικ για να δείτε περισσότερες γενικές πληροφορίες για το αρχείο
  • Αριθμός Αναφοράς Αρχείου: Κάντε κλικ για να δείτε αναλυτικά τις συναλλαγές του αρχείου και την κατάστασή τους:  
  • Αποτέλεσμα: Το αποτέλεσμα της συναλλαγής (Απορρίφθηκε, Ολοκληρώθηκε, Ολοκληρώθηκε και Προωθήθηκε σε άλλη Τράπεζα)
  • Λόγος Απόρριψης: Εμφανίζει το λόγο απόρριψης της συναλλαγής (αν έχει απορριφθεί)

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική