Άλλες Υπηρεσίες - Wealth Management

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε, να τυπώσετε ή να φυλάξετε (σε μορφή pdf) την Κατάσταση Θέσης ενός ή περισσότερων Χαρτοφυλακίου/ων (Portfolio Valuation Report of Holding), για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα επιλέξετε.

Σημαντικές πληροφορίες

  • Η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη και για Χαρτοφυλάκια τρίτων, από τους οποίους έχετε εξουσιοδοτηθεί
  • Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες για την περίοδο 01/01/2006 και μετά
  • Οι πελάτες του Private Banking που επιθυμούν να απολαμβάνουν την υπηρεσία, μπορούν να εγγραφούν επικοινωνώντας με τον Private Banker τους

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

  • Αριθμός Χαρτοφυλακίου: Eπιλέξτε το Χαρτοφυλάκιο για το οποίο επιθυμείτε να δείτε την Κατάσταση Θέσης
  • Από/Μέχρι: Επιλέξτε τη χρονική περίοδο για την οποία επιθυμείτε να δείτε την Κατάσταση Θέσης. Σε περίπτωση που η χρονική περίοδος η οποία έχετε επιλέξει,  δε συνάδει με τις ημερομηνίες έναρξης και τερματισμού του συγκεκριμένου Χαρτοφυλακίου, το σύστημα θα εμφανίσει κατάσταση προσαρμοσμένη στις προ-αναφερόμενες ημερομηνίες

 

> Επιστροφή στις Άλλες Υπηρεσίες
Αρχική