Οι Λογαριασμοί μου - Πληροφορίες

Επιλογή μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε σημαντικές πληροφορίες για κάθε λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος στη συνδρομή σας.

Γενικές Πληροφορίες

  • Αριθμός Λογαριασμού: Επιλέξτε από τους λογαριασμούς που εμφανίζονται στο αριστερό μέρος της σελίδας. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην σελίδα, αφορούν το λογαριασμό που φαίνεται σε πλαίσιο 

Οι διαθέσιμες πληροφορίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • Βασικές πληροφορίες λογαριασμού: όπως είδος λογαριασμού, νόμισμα, όνομα λογαριασμού, συνιδιοκτήτες, IBAN, επιτόκια
  • Διεύθυνση αλληλογραφίας και αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας: Η διεύθυνση στην οποία η Τράπεζα αποστέλλει την κατάσταση λογαριασμού ή / και άλλη αλληλογραφία
  • Πληροφορίες λειτουργού εξυπηρέτησης: Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του λειτουργού εξυπηρέτησης
  • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: Αντιπροσωπεύει το καθαρό υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάληψη/χρηματικές συναλλαγές
  • Υπόλοιπο: Συμπεριλαμβάνει συναλλαγές οι οποίες δεν έχουν ξεκαθαρίσει, όπως δεσμευμένα ποσά για συναλλαγές καρτών ή αξεκαθάριστα ποσά επιταγών
  • Διαχείριση καρτών: προβολή και διαχείριση καρτών που είναι συνδεδεμένες στον λογαριασμό (μπορείτε να διαχειριστείτε μόνο αυτές για τις οποίες είστε ο κάτοχος της κάρτας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση καρτών πατήστε Κάρτες
  • Πατήστε  για εκτύπωση ή αποθήκευση των πληροφοριών σε μορφή PDF
  • Πατήστε  για προβολή και εξαγωγή καταστάσεων λογαριασμού (eStatements) ή αποδείξεων πληρωμής και μεταφοράς.
  • Σε εκκρεμότητα: επιλέξετε την ενότητα για να δείτε πληροφορίες των συναλλαγών σας που εκκρεμούν (αγορές καρτών, αναλήψεις μετρητών από το ATM άλλης τράπεζας ή ποσά που έχουν δεσμευτεί για άλλους λόγους) καθώς και πληροφορίες όλων των επιταγών που εκκρεμούν προς εκκαθάριση (επιταγές που έχουν κατατεθεί στον λογαριασμό). Πατήστε  για εκτύπωση ή αποθήκευση των πληροφοριών σε μορφή PDF ή πατήστε  για προβολή και λήψη.

 

Μετατροπέας: Χρησιμοποιήστε το για να δείτε τα αντίστοιχα υπόλοιπα στο νόμισμα της επιλογής σας. Οι ισοτιμίες συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται είναι οι ημερήσιες τιμές της Τράπεζας.

Ειδικά πεδία για πιστωτικές κάρτες

• Εμφανίζονται επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως το όριο κάρτας καθώς και το ποσό και η ημερομηνία της επόμενης δόσης.

Ειδικά πεδία για δάνεια

• Εμφανίζονται επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως το σύνολο των εναπομεινάντων δόσεων, το ποσό της επόμενης δόσης, καθώς και τυχόν καθυστερημένα ποσά και τόκοι.


Αρχική