Άλλες Υπηρεσίες - Ισοτιμίες Συναλλάγματος

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε τις Ισοτιμίες Συναλλάγματος της Τράπεζας Κύπρου, της τρέχουσας ημερομηνίας, καθώς και προηγούμενων ημερών.

Σημαντικές πληροφορίες

  • Οι ισοτιμίες χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα για τη μετατροπή ποσού σε ξένο νόμισμα (μέχρι 20.000 Ευρώ ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα)
  • Για συναλλαγές μεγαλύτερου ποσού, οι ισοτιμίες παρέχονται από τα καταστήματα της Τράπεζας μετά από αίτημα
  • Οι ισοτιμίες ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας
  • Το ιστορικό ισοτιμιών είναι διαθέσιμο για τα τελευταία 2 χρόνια

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση:

Διαδικασία - Μετατροπή

  • Ποσό/Νόμισμα: Καταχωρήστε το ποσό που επιθυμείτε να μετατρέψετε και επιλέξτε το νόμισμα στο οποίο επιθυμείτε να γίνει μετατροπή. Κάντε κλικ στο Μετατροπή για να δείτε το αντίστοιχο ποσό στο νόμισμα που επιλέξατε

Διαδικασία - Ισοτιμίες

  • Τελευταίες Ισοτιμίες: Επιλέξτε για να δείτε τις τρέχουσες Ισοτιμίες Συναλλάγματος της Τράπεζας
  • Ιστορικό Ισοτιμιών: Επιλέξτε για να δείτε τις Ισοτιμίες Συναλλάγματος για οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία/νόμισμα. Κάντε κλικ στο Καταχώρηση για να δείτε τις Ισοτιμίες Συναλλάγματος για την ημερομηνία που επιλέξατε.
  • Νόμισμα: Επιλέξτε για να δείτε το ιστορικό ισοτιμιών συναλλάγματος για συγκεκριμένο νόμισμα. Κάντε κλικ στο Καταχώρηση για να δείτε τις Ισοτιμίες Συναλλάγματος για την ημερομηνία που επιλέξατε

 

> Επιστροφή στις Άλλες Υπηρεσίες
Αρχική