Μηνύματα

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να ανταλλάζετε μηνύματα με την Τράπεζα, με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα.

Γενικές πληροφορίες

 • Το κάθε μήνυμα τυγχάνει χειρισμού από το αρμόδιο τμήμα της Τράπεζας, ανάλογα με το περιεχόμενό του
 • Μηνύματα μπορούν να σταλούν για:
  • Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες της Τράπεζας
  • Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα/προβλήματα λογαριασμών
  • Εισηγήσεις και σχόλια για αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης/συστημάτων
  • Επικοινωνία με το υπεύθυνο κατάστημά σας
  • Οδηγίες χρηματικών συναλλαγών μέσω Μηνυμάτων, δε γίνονται αποδεκτές.
  • Τα μηνύματα θα πρέπει να γράφονται σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση:

Διαδικασία αποστολής μηνύματος

 • Επιλέξτε .Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Μηνύματα στο πάνω μέρος
 • Επιλέξτε την καρτέλα Νέο Μήνυμα
 • Θέμα: Καταχωρήστε τον τίτλο του μηνύματος
 • Μήνυμα: Καταχωρήστε το περιεχόμενο του μηνύματος
 • Eπιλογή Αρχείου: Προαιρετικά επιλέξτε αρχείο από τον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στη φόρτωση για να επισυνάψετε το αρχείο στο μήνυμα σας. To όνομα του αρχείου, για να επιτραπεί η φόρτωση, πρέπει να παρουσιάζει λατινικούς χαρακτήρες ή/και αριθμούς ή/και βασικά σύμβολα.
 • Αποστολή Μηνύματος: Κάντε κλικ για να αποσταλεί το μήνυμα στην Τράπεζα.  Μετά την αποστολή του, το μήνυμα εμφανίζεται στα Εξερχόμενα.

Χειρισμός Εισερχόμενων Μηνυμάτων

 • Εισερχόμενα: Στην καρτέλα,εμφανίζονται όλα τα μηνύματα που έχετε παραλάβει από την Τράπεζα
 • Κατάσταση Μηνύματος: Εμφανίζεται η κατάσταση, δηλαδή αν έχετε διαβάσει το μήνυμα ή όχι
 • Λήψη Μηνυμάτων: Κάντε κλικγια να παραλάβετε τα νέα Μηνύματα
 •  :  Κάντε κλικ για να ανοίξετε ή/και φυλάξετε στον υπολογιστή σας οποιαδήποτε επισυναπτόμενα του μηνύματος
 • Θέμα: Κάντε κλικ στο θέμα συγκεκριμένου μηνύματος (link) για να διαβάσετε το περιεχόμενό του
 • Απάντηση: Κάντε κλικγια να απαντήσετε στο συγκεκριμένο μήνυμα
 • Μήνυμα: Καταχωρήστε το περιεχόμενο του μηνύματος
 • Eπιλογή Αρχείου: Προαιρετικά επιλέξτε αρχείο από τον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στη φόρτωση για να επισυνάψετε το αρχείο στο μήνυμα σας. To όνομα του αρχείου, για να επιτραπεί η φόρτωση, πρέπει να παρουσιάζει λατινικούς χαρακτήρες ή/και αριθμούς ή/και βασικά σύμβολα.  
 • Αποστολή Μηνύματος: Κάντε κλικ για  να ολοκληρωθεί η διαδικασία

Άλλες Επιλογές

Επιλέξτε οποιοδήποτε Εισερχόμενο/Εξερχόμενο μήνυμα και κάντε κλικ στο Διαγραφή για να το διαγράψετε.

Χειρισμός Ενημερώσεων

 • Ενημερώσεις: Eμφανίζονται όλα τα ενημερωτικά μηνύματα που αποστέλλονται κατά διαστήματα από την Τράπεζα
 • Οι Ενημερώσεις αφορούν αναβαθμίσεις συστημάτων, νέες υπηρεσίες, θέματα ασφάλειας και διαδικασίες.
 • Θέμα: Κάντε κλικ στο θέμα συγκεκριμένης Ενημέρωσης για να δείτε το περιεχόμενο της
 • Απάντηση: Κάντε κλικ για να αποστείλετε μήνυμα στην Τράπεζα σχετικά με την ενημέρωση που παραλάβατε. Ακολουθήστε τις οδηγίες δημιουργίας μηνύματος που αναφέρονται πιο πάνω.

 

Αρχική