Λογαριασμοί - Ακύρωση Πληρωμής Επιταγής

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να ακυρώσετε την πληρωμή μιας ή περισσότερων επιταγών. 

Σημαντικές πληροφορίες

 1. Η συναλλαγή είναι διαθέσιμη:
 • Μόνο για επιταγές που δεν έχουν ήδη παρουσιαστεί
 1. Για την ακύρωση πληρωμής απαιτείται πλήρης πρόσβαση στο λογαριασμό
 2. Για ακύρωση επιταγών που δεν είναι συνεχόμενες ή δεν ανήκουν στο ίδιο βιβλιάριο επιταγών, θα πρέπει να καταχωρηθούν ξεχωριστές συναλλαγές 

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

 • Αριθμός Λογαριασμού: Επιλέξτε ανάλογα
 • Αριθμός/Εύρος Επιταγής: Καταχωρήστε συγκεκριμένο αριθμό επιταγής στο πρώτο πεδίο.  Εναλλακτικά, μπορείτε να καταχωρήσετε σειρά επιταγών (από/μέχρι) χρησιμοποιώντας και τα δύο πεδία. Ο αριθμός επιταγής πρέπει να αποτελείται από 8 ψηφία
 • Λόγος Ακύρωσης Πληρωμής: Επιλέξτε ανάλογα
 • Λόγος: Εμφανίζεται όταν στο πεδίο Λόγος Ακύρωσης επιλεχθεί “Άλλος Λόγος Πληρωμής”. Καταχωρήστε επιπρόσθετες πληροφορίες για το λόγο που επιθυμείτε να ακυρωθεί η πληρωμή
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

> Επιστροφή στους Λογαριασμούς
Αρχική