Άλλες Υπηρεσίες - Ασφάλειες

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τα συμβόλαια που διατηρούνται με τη Eurolife ή/και τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Μπορείτε επίσης να δείτε πληροφορίες για συμβόλαια τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) για τα οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί.

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

  • Εταιρεία: Επιλέξτε ανάλογα για να δείτε όλα τα συμβόλαια με τη συγκεκριμένη εταιρεία, καθώς και τις πληροφορίες του κάθε συμβολαίου
  • Αριθμός Ασφαλιστηρίου: Κάντε κλικ για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το συγκεκριμένο συμβόλαιο

 

> Επιστροφή στις Άλλες Υπηρεσίες
Αρχική