Πάγιες Μεταφορές - Νέα Εντολή

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να καταχωρήσετε νέα εντολή για πάγια μεταφορά (Standing Order) με δικαιούχο είτε στη Τράπεζα Κύπρου ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα (SEPA).

Διαδικασία

 • Από Λογαριασμό: Επιλέξτε το λογαριασμό που θα χρεώνετα
 • Είδος Τραπεζικής Εντολής: Επιλέξτε αν η εντολή αφορά εντολή προς
  • Συνδεόμενο λογαριασμό
  • Άλλο πελάτη της τράπεζας Κύπρου
  • δικαιούχο άλλης Τράπεζας
 • Λογαριασμός/ΙΒΑΝ Δικαιούχου: καταχωρήστε τον λογαριασμό του δικαιούχου
 • Όνομα Δικαιούχου: καταχωρήστε το όνομα του δικαιούχου. Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται στις περιπτώσεις που το Είδος Τραπεζικής Εντολής αφορά Μεταφορά σε άλλη Τράπεζα
 • Τράπεζα: Επιλέξτε την Τράπεζα στην οποία ανήκει ο λογαριασμός του Δικαιούχου.  Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται στις περιπτώσεις που το Είδος Τραπεζικής Εντολής αφορά Μεταφορά σε άλλη Τράπεζα.
 • Συχνότητα: Επιλέξτε την συχνότητα που επιθυμείτε να γίνεται η μεταφορά χρημάτων π.χ Κάθε Μήνα
 • Ημερομηνία Έναρξης: Καταχωρήστε την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμείτε να γίνει η πρώτη μεταφορά
 • Ημερομηνία Τελευταίας Πληρωμής: Καταχωρήστε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η τελευταία μεταφορά .
 • Περιγραφή: Υποχρεωτικό πεδίο. Καταχωρήστε λεπτομέρειες μεταφοράς π.χ Rent
 • Ποσό: Καταχωρήστε το ποσό (μόνο Ευρώ)
 • Αρχικό Ποσό: Υποχρεωτικό πεδίο. Καταχωρήστε το  ποσό της πρώτης μεταφοράς
 • Τελικό Ποσό: Υποχρεωτικό πεδίο. Καταχωρήστε το  ποσό της τελευταίας μεταφοράς
 • Καταχώρηση: πατήστε για να καταχωρηθούν οι αλλαγές
 • Επιβεβαίωση: πατήστε για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα όπου φαίνεται η κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

Αρχική