Λογαριασμοί - Επιταγές για Επιστροφή

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε τις επιταγές που πρόκειται να επιστραφούν λόγω ανεπαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου στο λογαριασμό χρέωσης.

Σημαντικές πληροφορίες

  • Οι επιταγές είναι ήδη χρεωμένες στο λογαριασμό και σε περίπτωση επιστροφής τους, το ποσό θα πιστωθεί στο λογαριασμό το απόγευμα της ημέρας επιστροφής τους
  • Στη λίστα επιλογών περιλαμβάνονται μόνον οι λογαριασμοί στους οποίους υπάρχουν επιταγές για επιστροφή

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

  • Επιλογή Λογαριασμού: Επιλέξτε ανάλογα
  • Στην οθόνη θα παρουσιαστούν οι επιταγές της ημέρας (εάν υπάρχουν) οι οποίες προορίζονται για επιστροφή

> Επιστροφή στους Λογαριασμούς
Αρχική