Οι λογαριασμοί μου - eStatement

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε, να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε  πιστό αντίγραφο της κατάστασης λογαριασμού που αποστέλλεται από την Τράπεζα σε έντυπη μορφή, με βάση τη συχνότητα έκδοσης που έχετε επιλέξει (μηναία, εξαμηνιαία κτλ.) και αφορά:

  • Συνδεδεμένους λογαριασμούς
  • Ετήσιες δηλώσεις τελών
  • Κατάσταση Λογαριασμού ‘Βασικά Χαρακτηριστικά’ Τρέχοντος Έτους
  • Ενημερωτική Επιστολή - Covid 19

Σημαντικές πληροφορίες

  • Οι καταστάσεις λογαριασμού είναι διαθέσιμες από τον Ιανουάριο του 1995
  • Οι καταστάσεις λογαριασμών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, είναι διαθέσιμες από τον Ιανουάριο του 2010

Διαδικασία

  • Επιλογή Λογαριασμού: οι καταστάσεις αφορούν το λογαριασμό που έχετε ήδη επιλέξει από τους συνδεδεμένους λογαριασμούς σας στο αριστερό μέρος  της σελίδας (ο επιλεγμένος λογαριασμός εμφανίζεται μέσα σε πλαίσιο)
  • Για λήψη statement κάντε κλικ στις 3 τελείες 
  • Περίοδος: Επιλέξτε ανάλογα 1 μήνα ή περισσότερους, δηλώστε μήνα και έτος και πατήστε ‘κατέβασμα’ ή επιλέξτε Κατάσταση Λογαριασμού ‘Βασικά Χαρακτηριστικά’ ή Ενημερωτική Επιστολή - Covid 19.  
  • Λήψη: Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέξτε αν επιθυμείτε να δείτε, να αποθηκεύσετε (σε μορφή PDF) ή να εκτυπώσετε  τις καταστάσεις  της επιλεγμένης περιόδου.  


Αρχική