Μεταφορές & Πληρωμές - Ανανέωση Χρόνου Ομιλίας

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να προβείτε σε αγορά προπληρωμένου χρόνου ομιλίας για κινητά τηλέφωνα CYTA/EPIC.

Σημαντικές Πληροφορίες

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του χρόνου ομιλίας, είναι η ημερομηνία ενεργοποίησης του Μυστικού Αριθμού στο κινητό και όχι η ημερομηνία της αγοράς της μέσω του Internet Banking.

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

  • Αριθμός Λογαριασμού: Επιλέξτε ανάλογα
  • Εταιρεία: Επιλέξτε την εταιρεία-πάροχο του κινητού τηλεφώνου
  • Ποσό: Επιλέξτε την αξία του προπληρωμένου χρόνου που επιθυμείτε να αγοράσετε
  • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
  • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
  • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
  • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής. Μαζί με τον αριθμό συναλλαγής, θα δοθεί και ο Μυστικός Kωδικός Αριθμός (Secret Number)
  • Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε το Μυστικό Kωδικό Αριθμό, επιλέγοντας Λογαριασμοί/Κατάσταση Συναλλαγών. Επιλέξετε τον αριθμό λογαριασμού που χρεώθηκε και ανατρέξτε στη στήλη Περιγραφή της συγκεκριμένης συναλλαγής

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική