Μεταφορές & Πληρωμές - Δωρεές

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να προβείτε σε δωρεά σε προκαθορισμένα τοπικά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα.

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

  • Επιλογή Λογαριασμού: Επιλέξτε ανάλογα
  • Δικαιούχος: Επιλέξτε φιλανθρωπικό ίδρυμα
  • Ημερομηνία Εκτέλεσης:  Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ημερολόγιο για να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ημερομηνία (τρέχουσα ή μελλοντική), μέχρι 6 μήνες μπροστά. Σε περίπτωση που επιλέξετε μη εργάσιμη ημέρα (αργία ή Σαββατοκύριακο), η συναλλαγή θα διεκπεραιωθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα και θα εμφανίζεται με κατάσταση (status) “Εκκρεμεί (Μελλοντική Εκτέλεση)”
  • Ποσό: Καταχωρήστε ανάλογα
  • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
  • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
  • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
  • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική