Μισθοδοσία - Δικαιούχοι

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να διαχειριστείτε τους δικαιούχους μισθοδοσίας είτε με τη φόρτωση αρχείων ή με τη διατήρηση λίστας δικαιούχων.

 Oι δικαιούχοι πρέπει να είναι κάτοχοι λογαριασμών στη ζώνη SEPA. 

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας

Γενικές πληροφορίες

 • Η λίστα δικαιούχων δημιουργείται από εσάς και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της μισθοδοσίας ανά πάσα στιγμή
 • Εναλλακτικά, μπορείτε να φορτώσετε αρχείο με τα στοιχεία των δικαιούχων σε συγκεκριμένη XML μορφή (βάσει των προδιαγραφών της Τράπεζας). Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εταιρείες που χειρίζονται μεγάλο αριθμό δικαιούχων
 • Η συναλλαγή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διαχείριση των δικαιούχων. Η δημιουργία και αποστολή μισθοδοσίας στην Τράπεζα γίνεται μέσω της συναλλαγής Μισθοδοσία – Δημιουργία
 • Η συναλλαγή είναι διαθέσιμη μόνο στους χρήστες οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία Direct Credits μέσω του καταστήματος τους και έχουν υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα της Τράπεζας για πρόσβαση στους λογαριασμούς που θα χρεώνονται στο αρχείο

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση 

 • Οργανισμός/Εταιρεία: Εμφανίζονται όλες οι εταιρείες για τις οποίες έχετε εξουσιοδοτηθεί να αποστέλλετε μισθοδοσία ηλεκτρονικά. Επιλέξτε το όνομα εταιρείας που επιθυμείτε να διαχειριστείτε. Αρχικά, η λίστα δεν περιέχει κανένα δικαιούχο.
 • Προσθήκη: Κάντε κλικ στο για να προσθέσετε νέους δικαιούχους. Συμπληρώστε τα στοιχεία του δικαιούχου στα πιο κάτω πεδία:                                                      
  • Κωδικός: Καταχωρήστε τον αναγνωριστικό αριθμό του υπαλλήλου. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι ο κωδικός υπαλλήλου που διατηρείτε στην εταιρεία, αριθμός ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλος αριθμός αναφοράς. Το μέγιστο μήκος του κωδικού είναι 7 ψηφία ή χαρακτήρες και θα πρέπει να καταχωρηθεί χωρίς σύμβολα ή κενά. Ο συγκεκριμένος κωδικός δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για άλλο δικαιούχο
  • Αριθμός Ταυτότητας/Περιγραφή: Καταχωρήστε λεπτομέρειες για τη μεταφορά που θα διεκπεραιώνεται για το συγκεκριμένο υπάλληλο π.χ. CompanyABCPayroll. To πεδίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση του Αριθμού Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σαν επιπρόσθετη πληροφορία του πεδίου Κωδικός πιο πάνω. Το μέγιστο μήκος του κωδικού (αν καταχωρηθεί) είναι 10 ψηφία ή χαρακτήρες και θα πρέπει να καταχωρηθεί χωρίς σύμβολα ή κενά
  • Όνομα: Καταχωρήστε το όνομα του δικαιούχου με λατινικούς χαρακτήρες π.χ. AndreasAndreou
  • ΙΒΑΝ: Καταχωρήστε το ΙΒΑΝ του δικαιούχου χωρίς κενά (To IBAN πρέπει να ανήκει στη ζώνη SEPA)
  • Όνομα Τράπεζας: Προαιρετικό πεδίο. Επιλέξτε το όνομα της Τράπεζας του δικαιούχου. Επιλέξτε «Άλλη Τράπεζα» όπου ισχύει (στην περίπτωση που ο λογαριασμός που θα πιστωθεί είναι σε  ξένη τράπεζα)
  • BIC: To πεδίο εμφανίζεται όταν επιλεγεί ξένη τράπεζα στο πεδίο πιο πάνω. Προαιρετικά, καταχωρήστε τον κωδικό SWIFT/BIC της Τράπεζας του δικαιούχου
  • Ποσό: Καταχωρήστε το ποσό που επιθυμείτε να μεταφερθεί στον συγκεκριμένο δικαιούχο (για μεταφορές εκτός Τράπεζας Κύπρου, μόνο Ευρώ. Σε περίπτωση που οι πληρωμές γίνονται σε λογαριασμούς εντός Τράπεζας Κύπρου σε ξένο νόμισμα, ο λογαριασμός που θα χρεωθεί πρέπει να είναι στο ίδιο νόμισμα). 
  • Αποθήκευση: Κάντε κλικ στο κουμπίγια να αποθηκευτούν τα στοιχεία στη λίστα της εταιρείας που επιλέξατε πιο πάνω

Άλλες Επιλογές

 • Προσθήκη δικαιούχων με αρχείο: Μπορείτε να προσθέσετε δικαιούχους στη μισθοδοσία της εταιρείας, φορτώνοντας αρχείο σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.
  •  Επιλογή αρχείου: Επιλέξετε το αρχείο μισθοδοσίας που βρίσκεται στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open)
  •  Φόρτωση: Κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται, μετά την επιλογή αρχείου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο προσθέτονται στη λίστα με τους δικαιούχους της οθόνης.
  • Αποθήκευση: Κάντε κλικ για να αποθηκευτούν τα στοιχεία στη λίστα της εταιρείας που επιλέξατε πιο πάνω
   
 • Διαγραφή δικαιούχου: Επιλέξτε ένα ή περισσότερους δικαιούχους για διαγραφή και  κάντε κλικ στο Διαγραφή για να αφαιρέσετε τον δικαιούχο από τη μισθοδοσία. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση για να ολοκληρωθεί η διαγραφή 
 • Απόρριψη όλων στη σελίδα: Με την επιλογή αυτή, επιλέγονται όλοι οι δικαιούχοι που εμφανίζονται στην οθόνη για μαζική διαγραφή. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση για να ολοκληρωθεί η διαγραφή.

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική