Μισθοδοσία - Δημιουργία

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να διεκπεραιώσετε μεταφορές για σκοπούς μισθοδοσίας, είτε φορτώνοντας αρχείο σε συγκεκριμένες προδιαγραφές ή χρησιμοποιώντας λίστες δικαιούχων.

Oι δικαιούχοι πρέπει να είναι κάτοχοι λογαριασμών στη ζώνη SEPA. 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις προδιαγραφές των αρχείων Μισθοδοσίας και Πολλαπλών Μεταφορών, καθώς και πληροφορίες για το XML Εργαλείο Μετατροπής.

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας

 • Η συναλλαγή είναι διαθέσιμη μόνο στους χρήστες οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία Direct Credits μέσω του καταστήματος τους και έχουν υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα της Τράπεζας για πρόσβαση στους λογαριασμούς που θα χρεώνονται στο αρχείο
 • Οι μεταφορές εμφανίζονται στο Ιστορικό Κινήσεων (Transaction History) και στηνΚατάσταση Λογαριασμού (statement) της εταιρείας ως μία χρέωση (γίνονται αντίστοιχα πολλαπλές πιστώσεις)

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση:

Φόρτωση αρχείου μισθοδοσίας

 • Επιλογή αρχείου: Επιλέξετε το αρχείο μισθοδοσίας που βρίσκεται στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open)
 • Φόρτωση: Κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται, μετά την επιλογή αρχείου. Αν η μορφή του αρχείου είναι σωστή, οι πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο εμφανίζονται στην οθόνη για επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που το σύστημα επιστρέψει οποιαδήποτε λάθη θα πρέπει να διορθώσετε το περιεχόμενο/μορφή του αρχείου και να ξαναφορτώσετε το αρχείο
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικό Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Σημαντικές Πληροφορίες για τη φόρτωση αρχείου:

 • Το αρχείο μπορεί να φορτωθεί μόνο αν είναι στη συγκεκριμένη xml μορφή
 • Το αρχείο, παραλαμβάνεται από την Τράπεζα, μόνο εφόσον καταχωρηθούν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρονικές εγκρίσεις από τους εξουσιοδοτημένοι χρήστες
 • Αρχείο με την τρέχουσα ημερομηνία, μπορεί να αποσταλεί μέχρι τις 13:30 (εργάσιμες μέρες), εφόσον καταχωρηθούν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρονικές εγκρίσεις 
 • Τα ποσά είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων της Τράπεζας Κύπρου την επόμενη εργάσιμή μέρα της ημερομηνίας εκτέλεσης, ενώ στους υπόλοιπους λογαριασμούς, μέχρι 2 εργάσιμες μέρες μετά.  

Αποστολή μισθοδοσίας με λίστα δικαιούχων

Αν έχετε δημιουργήσει λίστα δικαιούχων μέσω της επιλογής Μισθοδοσία – Δικαιούχοι, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα για την αποστολή της μισθοδοσίας στην Τράπεζα:

 • Οργανισμός/Εταιρεία: Επιλέξτε το όνομα της Εταιρείας που σας έχει εξουσιοδοτήσει να δημιουργείτε μισθοδοσία
 • Είδος Μισθοδοσίας: Επιλέξτε το είδος μισθοδοσίας που είχατε καθορίσει κατά τη δημιουργία της λίστας π.χ. Κάθε Μήνα
 • Αριθμός Λογαριασμού: Επιλέξτε το λογαριασμό που θα χρεωθεί
 • Περιγραφή: Προαιρετικό πεδίο. Καταχωρήστε περιγραφή με λατινικούς χαρακτήρες π.χ.  December Payroll
 • Ημερομηνία Εκτέλεσης:  Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ημερολόγιο  για να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ημερομηνία (τρέχουσα ή μελλοντική), μέχρι 6 μήνες μπροστά. Σε περίπτωση που επιλέξετε μη εργάσιμη ημέρα (αργία ή Σαββατοκύριακο), η συναλλαγή θα διεκπεραιωθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα και θα εμφανίζεται με κατάσταση (status) “Εκκρεμεί (Μελλοντική Εκτέλεση)”
 • Συνολικό Ποσό: Καταχωρήστε το συνολικό ποσό της μισθοδοσίας. Το ποσό αυτό πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα των ποσών όλων των δικαιούχων

Άλλες Επιλογές

 • Αλλαγή ποσού (δικαιούχου): Το ποσό μπορεί να διαφοροποιηθεί για μια συγκεκριμένη μισθοδοσία χρησιμοποιώντας το πεδίο Ποσό της συγκεκριμένης έγγραφης
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικό Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής : Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική