Κάρτες - Σχέδιο Ανταμοιβή

Μέσω της συναλλαγής αυτής μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τους βαθμούς που κερδήθηκαν στο σχέδιο καρτών Ανταμοιβή.

Γενικές Πληροφορίες

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες βαθμών για τις κάρτες που σας ανήκουν.

Μπορείτε επίσης να δείτε πληροφορίες βαθμών για τις κάρτες νομικών προσώπων που σας έχουν εξουσιοδοτήσει να βλέπετε πληροφορίες για τους λογαριασμούς τους.

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

  • Πελάτης: Επιλέξτε τον πελάτη για τον οποίο επιθυμείτε να δείτε πληροφορίες βαθμών. Παρουσιάζονται οι πιο κάτω πληροφορίες.
    • Υπόλοιπο Βαθμών:  Tο τρέχων υπόλοιπο βαθμών  που μπορούν να εξαργυρωθούν
    • Βαθμοί που λήγουν: To σύνολο των βαθμών που λήγουν σύντομα
    • Σύνολο Βαθμών που Kερδήθηκαν: Oι βαθμοί που κερδήθηκαν από την αρχή του σχεδίου μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία
    • Σύνολο Βαθμών που Εξαργυρώθηκαν: Oι βαθμοί που εξαργυρώθηκαν από την αρχή του σχεδίου μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.amtamivi.com.cy

> Επιστροφή στις Κάρτες
Αρχική