Προειδοποιήσεις για Μεταφορά - Νέα

Δυνατότητα καταχώρησης προειδοποίησης (notice) σε Λογαριασμό Προειδοποίησης (Notice account) για μεταφορά χρημάτων σε:

 • Συνδεδεμένο λογαριασμό (EUR)
 • Λογαριασμό  τρίτου στην Τράπεζα Κύπρου (EUR)

Ως ημερομηνία εκτέλεσης της συναλλαγής, ορίζεται η εκάστοτε ημερομηνία λήξης (maturity date), ανάλογα με το λογαριασμό.  

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση:

Διαδικασία για καταχώρηση προειδοποίησης για μεταφορά σε συνδεδεμένο λογαριασμό

 • Επιλογή Λογαριασμού (Εντολέα): Επιλέξτε το λογαριασμό προειδοποίησης
 • Είδος: Επιλέξτε ‘Μεταξύ Συνδεδεμένων Λογαριασμών’
 • Επιλογή Λογαριασμού (Δικαιούχου): Επιλέξτε το λογαριασμό που επιθυμείτε να πιστωθεί
 • Ποσό: Καταχωρήστε το ποσό της συναλλαγής
 • Ημερομηνία Λήξης:  Εμφανίζεται η εκάστοτε ημερομηνία λήξης (maturity date) ανάλογα με το είδος του λογαριασμού π.χ. για Λογαριασμό Προειδοποίησης 90 ημερών, εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία + 90μέρες. Κάντε κλικ στο για να επιλέξετε μελλοντική ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα, μέχρι 12 μήνες μετά την τρέχουσα ημερομηνία
 • Λεπτομέρειες Μεταφοράς: Kαταχωρήστε περιγραφή για τη μεταφορά π.χ.Transfer to current account. Η περιγραφή εμφανίζεται στο Ιστορικό Κινήσεων (Transaction History) και Κατάσταση Κίνησης (Statement) των δύο λογαριασμών που επηρεάζονται από τη συναλλαγή
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

Διαδικασία για καταχώρηση προειδοποίησης για μεταφορά σε λογαριασμό τρίτου στην Τράπεζα Κύπρου

 • Επιλογή Λογαριασμού (Εντολέα): Επιλέξτε το λογαριασμό προειδοποίησης
 • Είδος: Επιλέξτε ‘Σε Πελάτες Τράπεζας Κύπρου’
 • Αριθμός Λογαριασμού/ΙΒΑΝ: Καταχωρήστε τον αριθμό λογαριασμού/ΙΒΑΝ του δικαιούχου της συναλλαγής, χωρίς κενά
 • Ποσό: Καταχωρήστε το ποσό της συναλλαγής
 • Ημερομηνία Λήξης:  Εμφανίζεται η εκάστοτε ημερομηνία λήξης (maturity date) ανάλογα με το είδος του λογαριασμού π.χ. για Λογαριασμό Προειδοποίησης 90 ημερών, εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία + 90μέρες.Κάντε κλικ στο για να επιλέξετε μελλοντική ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης . Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα, μέχρι 12 μήνες μετά την τρέχουσα ημερομηνία
 • Λεπτομέρειες Μεταφοράς: Kαταχωρήστε περιγραφή για τη μεταφορά π.χ.Transfer to current account. Η περιγραφή εμφανίζεται στο Ιστορικό Κινήσεων (Transaction History) και Κατάσταση Κίνησης (Statement) των δύο λογαριασμών που επηρεάζονται από τη συναλλαγή
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική