Διαχείριση Κάρτας

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε όλες τις Κάρτες (κύριες και επιπρόσθετες) για τις οποίες είστε Κάτοχος. Οι επιλογές διαχείρισης αφορούν πρόωρη ανανέωση, επανέκδοση λόγω φθοράς, προβολή κωδικού και ενεργοποίηση

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από την κατάσταση και την λήξη κάθε κάρτας  

Γενικές Πληροφορίες

 • Η ενεργοποίηση είναι διαθέσιμη για όλους συνδρομές (ιδιώτες και εταιρείες) και για όλες τις κάρτες του συνδρομητή οι οποίες χρειάζονται ενεργοποίηση  πριν τη χρήση τους. H ενεργοποίηση κάρτας είναι διαθέσιμη για νέες κάρτες (εξαιρούνται κάρτες Prepaid και Internet Cards). H ενεργοποίηση δεν απαιτείται για ανανέωση ή αντικατάσταση καρτών.  
 • H αντικατάσταση κάρτας είναι διαθέσιμη για:
  • Κάρτες του χρήστη που είναι σε ισχύ
  • Κάρτες χωρίς καθυστερήσεις (πιστωτικές κάρτες) 
 • Αντικατάσταση Κάρτας Λόγω Πρόωρης Ανανέωσης – Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για κάρτες με ημερομηνία λήξης εντός των επόμενων 6 μηνών
 • Η αντικατάσταση κάρτας προσφέρεται δωρεάν
 • Η νέα κάρτα θα σταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που διατηρεί η Τράπεζα ή στο κατάστημά σας, σε περίπτωση που οι κάρτες σας παραλαμβάνονται πάντα μέσω του καταστήματός σας 

Διαδικασία αντικατάστασης κάρτας

 • Κάρτα: Επιλέξτε μία από τις κάρτες που εμφανίζονται
 • Ενέργεια: Επιλέξτε εάν επιθυμείτε Πρόωρη ανανέωση ή αντικατάσταση φθαρμένης κάρτας.
 • Καταχώρηση: πατήστε για να υποβάλετε το αίτημα
 • Επιβεβαίωση: πατήστε για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Επιβεβαίωση 1bank: Το σύστημα επιστρέφει ένα μήνυμα που περιέχει την κατάσταση της συναλλαγής. Πατήστε  στον αριθμό συναλλαγής για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Διαδικασία επανέκδοσης PIN

Μπορείτε μέσω της εφαρμογής Mobile App να δείτε το PIN της κάρτας σας άμεσα και χωρίς χρέωση, επιλέγοντας  «Κάρτες» και ακολούθως «Προβολή PΙΝ».  

Διαδικασία ενεργοποίησης κάρτας 

 • Κάρτα: Επιλέξτε μία από τις κάρτες που εμφανίζονται
 • Ενέργεια: Επιλέξτε Ενεργοποίηση κάρτας
 • Καταχώρηση: πατήστε για να υποβάλετε το αίτημα
 • Επιβεβαίωση: πατήστε για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Digipass Code: Εισαγάγετε έναν κωδικό digipass
 • Αριθμός συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει ένα μήνυμα με την κατάσταση και τον αριθμό της συναλλαγής. Πατήστε στον αριθμό συναλλαγής για να δείτε λεπτομέρειες της συναλλαγής


Αρχική