Προειδοποιήσεις για Μεταφορά - Ανάλυση/Διαγραφή

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις προειδοποιήσεις που εκκρεμούν για εκτέλεση, καθώς και να τις διαγράψετε.

Σημαντικές πληροφορίες

  • Εμφανίζονται όλες οι προειδοποιήσεις που δόθηκαν για το συγκεκριμένο λογαριασμό είτε μέσω των Εναλλακτικών Καναλιών ή των Καταστημάτων και αφορούν:
  • Προειδοποιήσεις για μεταφορά χρημάτων από ένα λογαριασμό σε άλλο
  • Προειδοποιήσεις για ανάληψη μετρητών

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση 

  • Επιλογή Λογαριασμού: Επιλέξτε το λογαριασμό για να δείτε αναλυτικά τις προειδοποιήσεις που έχουν δοθεί.

Εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες των προειδοποιήσεων, όπως ο Αριθμός Αναφοράς που δόθηκε από το σύστημα, η Ημερομηνία Καταχώρησης, καθώς και η Ημερομηνία Λήξης της προειδοποίησης.

Η μεταφορά από το Λογαριασμό με Προειδοποίηση, διεκπεραιώνεται κατά την ημερομηνία λήξης, εφόσον πληρούνται όλα τα απαραίτητα κριτήρια (π.χ. διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό που χρεώνεται). Μετά τη διεκπεραίωση, η προειδοποίηση δεν είναι πλέον διαθέσιμη στις ‘Πληροφορίες’ προειδοποιήσεων.

Είναι σημαντικό να ελέγξετε το Ιστορικό Κινήσεων σας κατά την ημερομηνία λήξης, για να βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί.

Διαδικασία Διαγραφής

  • Επιλογή Λογαριασμού:  Επιλέξτε το λογαριασμό για να δείτε αναλυτικά τις προειδοποιήσεις που έχουν δοθεί και να προχωρήσετε με διαγραφή τους
  • Διαγραφή:  Κάντε κλικ για να προχωρήσετε με διαγραφή της συγκεκριμένης προειδοποίησης
  • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της διαγραφής
  • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική