Συλλογή Πληροφοριών - Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Ασφαλείας

Κατά την σύνδεσή σας στο Internet και Mobile Banking, θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία για να απαντήσετε σε 4 «Ερωτήσεις Ασφαλείας».

ΒΗΜΑ 1 –Ελέγξτε τα καταχωρημένα (στην Τράπεζα) στοιχεία επικοινωνίας

Βεβαιώστε ότι ο καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου και της ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι ορθά. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με  το Τηλεφωνικό Κέντρο της 1bank για τη διόρθωσή τους.

Εάν είστε υφιστάμενος συνδρομητής, με ενεργοποιημένο Digipass για τη συνδρομή σας,  μπορείτε πριν προχωρήσετε με απαντήσεις σε ερωτήσεις ασφαλείας να  αλλάξετε τον αριθμό κινητού η email σας μέσω της επιλογής  της 1bank Ρυθμίσεις > Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας, εάν παρουσιάζεται λανθασμένος.

ΒΗΜΑ 2 – Απαντήστε στις Ερωτήσεις

Θα σας δοθούν δώδεκα (12) ερωτήσεις, εκ των οποίων οι έξι (6) σε δύο διαφορετικές λίστες. Θα πρέπει να απαντήσετε σε δύο (2) ερωτήσεις από τη Λίστα A και σε 2 από τη Λίστα Β

Σημαντικές σημειώσεις  σχετικά με τις απαντήσεις σας:

a)      Η Λίστα A περιέχει ερωτήσεις που απαιτούν μονολεκτική απάντηση. Στην απάντησή σας γίνονται δεκτοί χαρακτήρες και αριθμοί. (π.χ. η απάντηση σας να περιέχει γράμματα του Αλφαβήτου Α Β Γ και / ή αριθμούς 1 2 3)

b)      Η Λίστα Β περιέχει ερωτήσεις που απαιτούν μόνο αριθμητικές απαντήσεις. Θα πρέπει να απαντήσετε δηλαδή με ένα αριθμό χωρίς δεκαδικά ψηφία

c)       Γενικότερα οι απαντήσεις σας πρέπει να περιέχουν το μέγιστο 35 χαρακτήρες, χωρίς κενά και / ή σύμβολα

d)      Μπορείτε να απαντήσετε στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ρώσικα και Κινέζικα.

e)      Είναι σημαντικό να θυμάστε τις απαντήσεις σας και τη γλώσσα που χρησιμοποιήσατε.

ΒΗΜΑ 3 – Επιλέξτε τη μέθοδο επιβεβαίωσης

Σε αυτό το βήμα, θα πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο επιβεβαίωσης των απαντήσεων σας. Επιλέξτε μία ανάμεσα σε 3 μεθόδους. Κάθε μέθοδος είναι διαθέσιμη δεδομένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

a)      Digipass OTP (δεδομένου ότι είστε κάτοχος ενεργοποιημένου Digipass)

b)      Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης σε email (δεδομένου ότι έχετε καταχωρημένη έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση στο αρχείο της Τράπεζας)

c)       Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης σε αριθμό κινητού τηλεφώνου  (δεδομένου ότι υπάρχει καταχωρημένος έγκυρος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο αρχείο της Τράπεζας)

ΒΗΜΑ 4 – Επιβεβαιώστε τα προηγούμενα βήματα

 Σε αυτό το βήμα, επιβεβαιώστε τις απαντήσεις σας και τον τρόπο επιβεβαίωσης. Επιλέξτε «Επιβεβαίωση» για ολοκλήρωση της διαδικασίας ή επιλέξτε «Πίσω» εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.