Διαχείρηση Digipass - Ενεργοποίηση / Εναλλαγή Χρήσης

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να επιλέξετε ποιο Digipass θα ενεργοποιήσετε για χρήση στη συγκεκριμένη συνδρομή σας:

Εάν έχετε αιτηθεί για Νέο Digipass, μέσω Internet ή Mobile Banking, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να ενεργοποιήσετε το Digipass σας. Eάν η αίτηση σας σας έχει γίνει γραπτώς (μέσω γραπτής αίτησης) δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την δυνατότητα για να ενεργοποιήσετε το νέο Digipass. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο για την ενεργοποίηση.    

 Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να εναλλάξετε τη χρήση σε άλλο Digipass σας, οποιαδήποτε στιγμή. Η υφιστάμενη πρόσβαση σας και ημερήσια όρια συναλλαγής που ισχύουν για τη συνδρομή σας δεν θα αλλάξουν.

  Γενικές πληροφορίες

 • Η συναλλαγή είναι διαθέσιμη σε όλους τους ιδιώτες συνδρομητές. Σε εταιρικούς συνδρομητές η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στην περίπτωση που έχουν ήδη συνδεδεμένο στην συνδρομή τους ενεργοποιημένο Digipass
 • Διαβάστε προσεκτικά τα χαρακτηριστικά των Digipass πριν επιλέξετε το είδος που θα ενεργοποιήσετε / χρησιμοποιείτε.
 • Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε / εναλλάξετε χρήση σε Digipass ΑPP, πρέπει πρώτα να προχωρήσετε στην εγκατάσταση του στη συσκευή σας (κινητό ή tablet).

 Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση:

 • Eπιλογή Digipass: Επιλέξτε το είδος που επιθυμείτε να Ενεργοποιήσετε / Εναλλάξετε Χρήση σε αυτό
 • Δείτε τα χαρακτηριστικά των Digipass: Κάντε κλικ για να δείτε τα γενικά χαρακτηριστικά ή άλλες πληροφορίες για το κάθε μοντέλο Digipass
 • Καταχωρημένος Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου:  Ελέγξετε ότι ο αριθμός που παρουσιάζεται είναι ο ορθός αφού οι πληροφορίες ενεργοποίησης θα αποστέλλονται σε αυτό τον αριθμό  
 • Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας: Πριν προχωρήσετε με αυτή τη συναλλαγή, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας μέσω της επιλογής Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας εάν είναι λανθασμένος (η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη για ιδιώτες συνδρομητές μόνο).
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Μέθοδος Επιβεβαίωσης: Επιλέξτε μέθοδο επιβεβαίωσης και καταχωρήστε τον κωδικό (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

Μόλις η συναλλαγή ολοκληρωθεί λαμβάνετε σχετικό μήνυμα SMS στο κινητό σας που σας ενημερώνει ότι το Digipass έχει ενεργοποιηθεί.  

 

Αρχική