Καταστάσεις Συναλλαγών

Οι κύριες καταστάσεις συναλλαγών είναι οι εξής:

  • Καταχωρήθηκε: Η συναλλαγή έχει καταχωρηθεί στο Internet / Mobile Banking
  • Καταχωρήθηκε (Εκκρεμεί Εκτέλεση): Η συναλλαγή έχει καταχωρηθεί, αλλά δεν έχει δοθεί τελική επιβεβαίωση για τη διεκπεραίωσης της συναλλαγής
  • Παραλήφθηκε: Η συναλλαγή δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί αυτόματα και θα τη χειριστεί η αρμόδια Μονάδα της Τράπεζας  
  • Εκκρεμεί Έγκριση : Η συναλλαγή έχει καταχωρηθεί και εκκρεμεί έγκριση από τον ενδιάμεσο ή τελικό χρήστη (Approver). Ισχύει μόνο σε περιπτώσεις συνδρομών με επίπεδα πολλαπλών υπογραφών
  • Ολοκληρώθηκε: Το κυρίως τραπεζικό σύστημα της Τράπεζας έχει ενημερωθεί και έχουν γίνει οι χρεώσεις/πιστώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς
  • Εκκρεμεί (Μελλοντική Εκτέλεση) : Η συναλλαγή έχει καταχωρηθεί και αναμένεται να εκτελεστεί κατά την επιλεγμένη μελλοντική Ημερομηνία Εκτέλεσης
  • Απορρίφθηκε (από το χρήστη): Η συναλλαγή έχει απορριφθεί από το χρήστη.  Μπορεί να γίνει για συναλλαγές σε εκκρεμότητα ή συναλλαγές για τις οποίες αναμένεται έγκριση από πρόσθετο άτομο (πολλαπλές υπογραφές)
  • Απορρίφθηκε (από το σύστημα) : Η συναλλαγή έχει απορριφθεί από το κυρίως τραπεζικό σύστημα της Τράπεζας. Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω από τη λέξη Απορρίφθηκε για να δείτε το λόγο απόρριψης
  • Απέτυχε: Εμφανίζεται όταν παρουσιαστεί ένα απρόβλεπτο πρόβλημα με το  σύστημα, πχ. στις συναλλαγές με μελλοντική ημερομηνία εκτέλεσης, που δεν εκτελούνται λόγω μη διαθεσιμότητας υπολοίπου στο λογαριασμό που θα χρεωνόταν
  • Έχει λήξει: Η κατάσταση αυτή αφορά συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές για την ολοκλήρωση της, πριν την ημερομηνία εκτέλεσης που έχει καθοριστεί