ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Για όσους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η ‘Τράπεζα Κύπρου’), εγκριθεί νέο Quickloan από 23/01/2024  μέχρι και τις 31/3/2024 συμπεριλαμβανομένης, θα δικαιούνται αυτόματα ηλεκτρονική έκπτωση (η ‘έκπτωση’), μέσω του Σχεδίου Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή, (‘Σχέδιο Ανταμοιβή’), από το Τουριστικό Γραφείο Top Kinisis.
 • Έκπτωση μέσω του Σχεδίου Ανταμοιβής θα είναι 5% στο ποσό  που θα πληρωθεί για το Ταξιδιωτικό πακέτο που θα αγοραστεί με μέγιστο ποσό τα €750.
 1. Ηλεκτρονική έκπτωση θα είναι διαθέσιμη 7 εργάσιμες μέρες μετά την πρώτη ανάληψη από το δάνειο.
 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος πελάτης έκπτωση, είναι να διενεργήσει τις αγορές του για Τουριστικά Πακέτα  χρησιμοποιώντας τις κάρτες Visa ή/και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου(χρεωστικές ή/και πιστωτικές)  που εντάσσονται στο Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή, μέχρι 31/12/2023.
 1. H έκπτωση θα είναι ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων τρέχων προσφορών του Τουριστικού Γραφείου, μέχρι την 31/12/2024.
 1. Η έκπτωση 5%, θα ισχύει μία φορά  μέχρι εξαντλήσεως του μέγιστου ποσού των €750.
 1. Η σχετική έκπτωση θα σας δοθεί με το άνοιγμα του νέου δανείου σας στη Τράπεζα Κύπρου.
 1. Η παρούσα έκπτωση ισχύει μόνο για αγορές  από το Τουριστικό Γραφείο Top Kinisis και θα πρέπει να γίνει επικοινωνία  στα τηλ:

Ευαγγελία: 22869728

Θέκλεια    : 22713781

 1. Από την έκπτωση  εξαιρούνται οι ηλεκτρονικές αγορές  μέσω διαδικτύου ή/και τηλεφωνικού κέντρου του Τουριστικού Γραφείου Top Kinisis.
 1. Η έκπτωση γίνεται σε συνεργασία με τα καταστήματα Top Kinisis τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου.
 1. Στην έκπτωση συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Κύπρου άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών που έχουν μόνο κάρτες συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.
 1. Οι κάτοχοι των Καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης των Καρτών αυτών καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία ισχύει από καιρού σε  καιρό.
 2. Η Τράπεζα Κύπρου δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις, δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες οποιασδήποτε επιχείρησης η οποία συμμετέχει στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών Ανταμοιβή και δεν επιδοκιμάζει οποιαδήποτε τέτοια αγαθά ή υπηρεσίες.
 3. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση η  οποία θα κοινοποιηθεί στους πελάτες.
 4. Η συμμετοχή στην έκπτωση θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου.
 5. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.