Υπηρεσίες Escrow

Η Τράπεζα Κύπρου ως αντιπρόσωπος Escrow μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες υπηρεσίες με ευέλικτη και προσωπική προσέγγιση μέσω ομάδας εξιδεικευμένων λειτουργών της Τράπεζας και δικηγόρων

 • Εύκολος και γρήγορος τρόπος

  διευθέτησης συμφωνίας, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη με όρους αποδέσμευσης.

 • Ο αγοραστής είναι βέβαιος ότι

  τα έγγραφα και /ή τα χρήματα μπορούν να αποδεσμευτούν σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

 • Ο πωλητής είναι βέβαιος ότι

  ο αγοραστής έχει τα χρήματα διαθέσιμα σ’ ένα αξιόπιστο τραπεζικό οργανισμό.

 • Η αντιπροσώπευση και οι υπηρεσίες Escrow

  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξαγορές, για μεταβίβαση μέρους ή ολόκληρης επιχείρησης, ως εγγύηση για υπογραφή Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών, ως εγγυητική εκτέλεσης, για εκτέλεση Συμφωνιών Δικαιωμάτων Προτίμησης Μετοχών, καθώς επίσης και για άλλες περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να εξεταστούν κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος.