Πάγιες Πληρωμές - Νέα Εντολή

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να καταχωρήσετε νέα εντολή για πάγια πληρωμή (Direct Debit) εξόφλησης πιστωτικής κάρτας της Τράπεζας Κύπρου.

Σημαντικές πληροφορίες 

 • Η Νέα Εντολή ενεργοποιείται κατά την ημερομηνία έκδοσης της επόμενης κατάστασης λογαριασμού της κάρτας
 • Για άνοιγμα Πάγιας Εντολής Πληρωμής που αφορά εξόφληση Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, θα πρέπει να αποταθείτε στον κάθε Οργανισμό ξεχωριστά

Διαδικασία 

 • Από Λογαριασμό: Επιλέξτε το λογαριασμό που θα χρεώνεται
 • Προς: διαθέσιμες επιλογές 
  • Συνδεδεμένος λογαριασμός κάρτας – επιλέξτε αριθμό Πιστωτικής Κάρταςαπό την λίστα με λογαριασμούς που είναι συνδεδεμένοι στην συνδρομή σας
  • Άλλος λογαριασμός κάρτας τράπεζας Κύπρου - Καταχωρήστε τον αριθμό λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας
 • Επιλογή Δόσης: Επιλέξτε κατά πόσο επιθυμείτε Πλήρη Εξόφληση (ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό) ή Ελάχιστη Καταβολή (ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό του οφειλόμενου ποσού)
 • Αποδοχή  Όρων και Προϋποθέσεων: πατήστε ‘ Όροι και Προϋποθέσεις’ για να διαβάσετε τους όρους. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε τους όρους και προϋποθέσεις
 • Καταχώρηση: πατήστε για να καταχωρηθούν οι αλλαγές
 • Επιβεβαίωση: πατήστε για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα όπου φαίνεται η κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

 


Αρχική