Ρυθμίσεις - Επιλογές Μενού

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να προβείτε σε επιλογή συγκεκριμένων συναλλαγών και πρόσθεσης σε ένα προσωπικό σας Μενού (σταθερά στη δεξιά πάνω πλευρά της οθόνης), το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για γρήγορη πρόσβαση στις συναλλαγές που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

  •  Εμφάνιση στο Μενού μου: Επιλέξτε μια ή περισσότερες συναλλαγές τις οποίες επιθυμείτε να προσθέσετε στο προσωπικό σας Mενού
  •  Καταχώρηση: Κάντε κλικ στο κουμπί για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές

 

> Επιστροφή στις Ρυθμίσεις
Αρχική