οι Λογαριασμοί μου - Κατάσταση Συναλλαγών

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε την κατάσταση όλων των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω των Internet και Mobile App.

Γενικές πληροφορίες

 • Δίνονται διάφορες πληροφορίες για την κάθε συναλλαγή, όπως η κατάσταση (status) τους και η ημερομηνία καταχώρησης τους
 • Δυνατότητα δημιουργίας αντίγραφου της συναλλαγής, με όλες τις πληροφορίες που καταχωρήθηκαν
 • Δυνατότητα εμφάνισης υποστηρικτικών εγγράφων της συναλλαγής
 • Δυνατότητα απόρριψης των συναλλαγών που εκκρεμούν για έγκριση (Pending approval) ανάλογα με τις προσβάσεις που έχουν παραχωρηθεί ή που εκκρεμούν για μελλοντική εκτέλεση (Pending future execution)
 • Πατήστε   για εκτύπωση ή αποθήκευση των πληροφοριών σε μορφή PDF
 • Πατήστε  για προβολή και εξαγωγή των πληροφοριών σε διάφορες μορφές. Ο τρόπος εμφάνισης των δεδομένων βασίζεται στην ταξινόμηση που έχετε επιλέξει
 • Ο μέγιστος αριθμός συναλλαγών που μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη είναι 1000 (500 ανά σελίδα)
 • Ο μέγιστος αριθμός συναλλαγών που μπορούν να εξαχθούν είναι 10000 .
 • Η μορφή αρχείου xml παρουσιάζει επιπρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τις άλλες μορφές, όπως το συνολικό αριθμό συναλλαγών που παρουσιάζεται στο αρχείο, Προμήθεια Συναλλαγής και Σύνολο Χρεώσεων για κάθε συναλλαγή σε κατάσταση ‘Ολοκληρώθηκε’ (ενδέχεται η Προμήθεια Συναλλαγής και το Σύνολο των χρεώσεων να φέρουν ενδεικτική τιμή εάν η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τη μέρα εξαγωγής του αρχείου. Η τελική τιμή παρουσιάζεται την επόμενη εργάσιμη μέρα). Διαβάστε τις οδηγίες για την κατάσταση συναλλαγών όταν παρουσιάζονται σε μορφή xml.

 

Διαδικασία

Επιλέξετε από τα φίλτρα στο αριστερό μέρος της οθόνης:

 • Ομαδοποίηση/πελάτες: επιλέξτε ανάλογα 
 • Λογαριασμός: Επιλέξτε ανάλογα
 • Απαντητικά Αρχεία Μαζικών Πληρωμών: Είναι ένα προαιρετικό πεδίο - αν το χρησιμοποιήσετε δεν θα είναι ενεργοποιημένα άλλα φίλτρα: Κάντε κλικ για να προβάλετε τα πεδία που σχετίζονται με την αναζήτηση  Απαντητικών Αρχείων Μαζικών Πληρωμών:
 • Αναζήτηση με: Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάσει της Ημερομηνίας Δημιουργίας ή της Ημερομηνίας Εκτέλεσης της συναλλαγής
 • Περίοδος: Επιλέξτε την περίοδο για την οποία επιθυμείτε να δείτε τις συναλλαγές. Εναλλακτικά, επιλέξτε Άλλη Περίοδος από την λίστα, καταχωρήστε ημερομηνίες δικής σας επιλογής στα πεδία Από-Μέχρι και πατήστε ‘επιλογή’ για να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας
  • Όνομα Αρχείου: Καταχωρήστε το ακριβές όνομα του αρχείου που φορτώθηκε (βεβαιωθείτε ότι δεν φορτώθηκε κανένα άλλο αρχείο με το ίδιο όνομα κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, διαφορετικά οι συναλλαγές που θα εμφανιστούν θα είναι για όλα τα αρχεία με το ίδιο όνομα)
  • End to end identification:  Καταχωρήστε το μοναδικό αριθμό αναφοράς οποιουδήποτε δικαιούχου  όπως παρουσιάζεται ακριβώς στο αρχείο. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο σαν επιπρόσθετο φίλτρο, θα παρουσιαστούν μόνο οι συναλλαγές που φέρουν αυτό το συγκεκριμένο πεδίο στο ήδη επιλεγμένο αρχείο, και μόνο αυτές θα εξαχθούν στο αρχείο εάν επιλέξετε εξαγωγή σε xml. 

Άλλες Επιλογές

 • Απόρριψη: Επιλέξτε οποιαδήποτε συναλλαγή σε κατάσταση 'Εκκρεμεί για έγκριση' ή 'Εκκρεμεί (μελλοντική εκτέλεση)' και πατήστε Απόρριψη. Η συναλλαγή θα εμφανίζεται με κατάσταση ‘Απορρίφθηκε’ και δε θα παραληφθεί από την Τράπεζα για διεκπεραίωση.
 • Ταξινόμηση: επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να ταξινομηθούν τα δεδομένα στην οθόνη σας. Μπορείτε να ταξινομηθεί κατά είδος συναλλαγής, ποσό, ημερομηνία εκτέλεσης ή καταχώρησης, κατάσταση συναλλαγής κ.λπ. σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά
 • Φίλτρα: Είδος Συναλλαγής/Κατάσταση συναλλαγής: επιλέξτε το είδος της συναλλαγής ή/και την κατάσταση της συναλλαγής από τις αντίστοιχες λίστες επιλογών και πατήστε ‘επιλογή’  για να δείτε τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας.  
 • Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα, πατήστε ‘καθαρισμός’ / ‘καθαρισμός όλων’.
 • Αριθμός Συναλλαγής: πατήστε στον αριθμό συναλλαγής για να δείτε λεπτομέρειες της συναλλαγής. Η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη μόνο για συναλλαγές που έγιναν μέσω Internet Banking ή Mobile App.
 • Αντιγραφή Συναλλαγής: πατήστε για να αντιγράψετε αυτόματα τα στοιχεία της συναλλαγής στην αντίστοιχη οθόνη και να προχωρήσετε εκ’ νέου με νέα συναλλαγή. Για τη χρήση του εικονιδίου απαιτείται «πλήρης πρόσβαση» στο λογαριασμό που πρόκειται να χρεωθεί

 

Κατάσταση Συναλλαγής

Στη στήλη Κατάσταση εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση της συναλλαγής. Οι κύριες καταστάσεις συναλλαγών είναι οι εξής:

 • Καταχωρήθηκε: Η συναλλαγή έχει καταχωρηθεί στο Internet / Mobile Banking
 • Καταχωρήθηκε (Εκκρεμεί Εκτέλεση): Η συναλλαγή έχει καταχωρηθεί, αλλά δεν έχει δοθεί τελική επιβεβαίωση για τη διεκπεραίωσης της συναλλαγής
 • Παραλήφθηκε: Η συναλλαγή δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί αυτόματα και θα τη χειριστεί η αρμόδια Μονάδα της Τράπεζας  
 • Εκκρεμεί Έγκριση : Η συναλλαγή έχει καταχωρηθεί και εκκρεμεί έγκριση από τον ενδιάμεσο ή τελικό χρήστη (Approver). Ισχύει μόνο σε περιπτώσεις συνδρομών με επίπεδα πολλαπλών υπογραφών
 • Ολοκληρώθηκε: Το κυρίως τραπεζικό σύστημα της Τράπεζας έχει ενημερωθεί και έχουν γίνει οι χρεώσεις/πιστώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς
 • Εκκρεμεί (Μελλοντική Εκτέλεση) : Η συναλλαγή έχει καταχωρηθεί και αναμένεται να εκτελεστεί κατά την επιλεγμένη μελλοντική Ημερομηνία Εκτέλεσης
 • Ακυρώθηκε (από το χρήστη): Η συναλλαγή έχει απορριφθεί από το χρήση.  Μπορεί να γίνει για συναλλαγές σε εκκρεμότητα ή συναλλαγές για τις οποίες αναμένεται έγκριση από πρόσθετο άτομο (πολλαπλές υπογραφές)
 • Απορρίφθηκε (από το σύστημα): Η συναλλαγήέχει απορριφθεί από το κυρίως τραπεζικό σύστημα της Τράπεζας. Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω από τη λέξη Απορρίφθηκε για να δείτε το λόγο απόρριψης
 • Απέτυχε: Εμφανίζεται όταν παρουσιαστεί ένα απρόβλεπτο πρόβλημα με το  σύστημα, πχ. στις συναλλαγές με μελλοντική ημερομηνία εκτέλεσης, που δεν εκτελούνται λόγω μη διαθεσιμότητας υπολοίπου στο λογαριασμό που θα χρεωνόταν
 • Έχει λήξει: Η κατάσταση αυτή αφορά συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές για την ολοκλήρωση της, πριν την ημερομηνία εκτέλεσης που έχει καθοριστεί