Λογαριασμοί - Πληροφορίες & Αντίγραφα Επιταγών

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα βιβλιάρια επιταγών που έχουν εκδοθεί για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς, καθώς και αντίγραφα των επιταγών του κάθε βιβλιαρίου νοουμένου ότι έχουν παρουσιαστεί στην Τράπεζα για πληρωμή.

Γενικές πληροφορίες

 • Αρκετές πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο μετά την εξαργύρωση της επιταγής
 • Η εικόνα είναι διαθέσιμη μόνο για την μπροστινή όψη της επιταγής
 • Μια επιταγή μπορεί να εμφανίζεται πολλές φορές, με διαφορετική ημερομηνία παρουσίασης, λόγω του ότι παρουσιάστηκε πολλές φορές πριν την εξαργύρωσή της
 • Για λογαριασμούς της ΠΛΤ, εμφανίζονται πληροφορίες και αντίγραφα των επιταγών οι οποίες παρουσιάστηκαν από τον Ιούνιο του 2013 και μετά
 • Για τους υπόλοιπους λογαριασμούς εμφανίζονται πληροφορίες και αντίγραφα από τις 17/3/2000 και μετά

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

 • Λογαριασμός: Επιλέξτε ανάλογα
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ στο κουμπί για να δείτε πληροφορίες για όλες τις επιταγές του λογαριασμού
 • Αριθμός Επιταγής: Καταχωρήστε αριθμό επιταγής στο πρώτο πεδίο για να δείτε πληροφορίες για τη συγκεκριμένη επιταγή
 • Από/Μέχρι: Καταχωρήστε οποιαδήποτε σειρά επιταγών στα πεδία π.χ. Από:0123456 και Μέχρι 0123458 για να δείτε τις πληροφορίες
 • Ποσό: Καταχωρήστε ποσό για να δείτε πληροφορίες για τις επιταγές που έχουν εκδοθεί με το συγκεκριμένο ποσό
 • Ποσό (Από-Μέχρι): Καταχωρήστε εύρος ποσού π.χ. Από:20 και Μέχρι:100 για να δείτε πληροφορίες για τις επιταγές που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω κριτήρια
 • Κάντε κλικ στον αριθμό μιας επιταγής (link) για να δείτε και να εκτυπώστε το αντίγραφο της επιταγής.

> Επιστροφή στους Λογαριασμούς
Αρχική