Μεταφέρω & Πληρώνω – σε Συνδεδεμένο Λογαριασμό

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να μεταφέρετε οποιοδήποτε ποσό μεταξύ των λογαριασμών που είναι συνδεδεμένοι στη συνδρομή (δικοί σας ή εξουσιοδοτημένοι λογαριασμοί τρίτων).

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Δυνατότητα δημιουργίας προτύπων (αγαπημένων) για μελλοντική χρήση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση προτύπων εδώ

Διαδικασία

 • Από λογαριασμό: Επιλέξτε ανάλογα
 • Επιλογή: επιλέξτε "συνδεδεμένοι λογαριασμοί"
 • Προς λογαριασμό: Επιλέξτε ανάλογα
 • Ποσό και νόμισμα: Εισαγάγετε το ποσό και το νόμισμα της συναλλαγής
 • Ημερομηνία εκτέλεσης: πατήστε στο ημερολόγιο για να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ημερομηνία (τρέχουσα ή μελλοντική), μέχρι 6 μήνες μπροστά.  
 • Λεπτομέρειες μεταφοράς: (προαιρετικό πεδίο)  Χρησιμοποιήστε σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταχωρήσετε περιγραφή για τη μεταφορά (π.χ.Transfer to current account). Η περιγραφή θα εμφανίζεται στην Κατάσταση (Statement) των δύο λογαριασμών που επηρεάζονται από τη συναλαγή
 • Συνοδευτικά Έγγραφα: Μπορείτε να ανεβάσετε έως και 5 αρχεία. Τα αρχεία πρέπει να είναι 5MB ή μικρότερα και σε μία από αυτές τις μορφές: pdf, jpg, gif ή png. Μπορείτε να ανεβάσετε αυτά τα έγγραφα χρησιμοποιώντας το κουμπί "επιλέξτε ένα αρχείο"
 • Καταχώρηση: πατήστε για να υποβάλετε τη συναλλαγή
 • Επιβεβαίωση: πατήστε για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Digipass Code: Εισαγάγετε έναν κωδικό digipass (εάν απαιτείται)
 • Αριθμός συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει ένα μήνυμα με την κατάσταση και τον αριθμό της συναλλαγής. Πατήστε στον αριθμό συναλλαγής για να δείτε λεπτομέρειες της συναλλαγής


Αρχική