Πρότυπα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία μιας μεταφοράς ως Πρότυπο, έτσι ώστε να μπορείτε να επαναλάβετε τη μεταφορά στο μέλλον χωρίς να χρειάζεται να καταχωρήσετε τις ίδιες πληροφορίες. 

Γενικές πληροφορίες 

Η χρήση Προτύπου υποστηρίζεται στις ακόλουθες συναλλαγές:

 • Μεταφορές μεταξύ Συνδεδεμένων Λογαριασμών
 • Μεταφορές σε Πελάτες της Τράπεζας Κύπρου
 • Μεταφορές σε Άλλη Τράπεζα
 • Πληρωμές Λογαριασμών Κοινής Ωφελείας
 • Πληρωμές Φορολογιών 

Αποθήκευση Προτύπου

 • Καταχωρήστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συναλλαγή
 • Πατήστε για Αποθήκευση των πληροφοριών της συγκεκριμένης συναλλαγής
 • Καταχωρήστε όνομα για το Πρότυπο και πατήστε Φύλαξη
 • To σύστημα επιστρέφει μήνυμα για επιτυχή αποθήκευση του Προτύπου. Σε αντίθετη περίπτωση, διορθώστε και ξαναπροσπαθήστε 

Φόρτωση ή Μεταβολή ενός Προτύπου 

 • Πατήστε  για να χρησιμοποιήσετε ένα υφιστάμενο πρότυπο
 • Επιλέξτε το Πρότυπο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε από την λίστα. Τα πεδία της συναλλαγής θα συμπληρωθούν αυτόματα με τις αντίστοιχες πληροφορίες του Προτύπου
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε οποιοδήποτε στοιχείο του Προτύπου, καταχωρήστε τα νέα στοιχεία. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τα νέα στοιχεία  ακολουθήστε τα πιο πάνω βήματα για Αποθήκευση στα Πρότυπα
 • Καταχωρήσετε νέο όνομα και πατήστε Φύλαξη

Διαγραφή Προτύπου 

 • Επιλέξτε το Πρότυπο που επιθυμείτε να διαγράψετε και πατήστε για Διαγραφή