Μεταφέρω & Πληρώνω - Μεταφορές σε Πελάτη Τράπεζας Κύπρου

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να μεταφέρετε οποιοδήποτε ποσό σε λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).

Σημαντικές πληροφορίες

 • Δυνατότητα δημιουργίας προτύπων (αγαπημένα) για μελλοντική χρήση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση προτύπων εδώ
 • Για σκοπούς επιβεβαίωσης, το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού εμφανίζεται πριν από την επιβεβαίωση της συναλλαγής

Διαδικασία

 • Από λογαριασμό: Επιλέξτε ανάλογα
 • Επιλογή: επιλέξτε "πελάτες Τράπεζας Κύπρου"
 • Προς λογαριασμό / IBAN: Καταχωρήστε τον αριθμό λογαριασμού ή το ΙΒΑΝ του δικαιούχου της συναλλαγής, χωρίς κενά
 • Ποσό και νόμισμα: Καταχωρήστε το ποσό και επιλέξτε το νόμισμα της συναλλαγής
 • Χρεώσεις (αν υπάρχουν) από: Επιλέξτε αν επιθυμείτε, τα έξοδα που πιθανόν να υπάρχουν για τη συναλλαγή να αφαιρεθούν από το Λογαριασμό Εντολέα (του λογαριασμού που χρεώνεται) ή από το Λογαριασμό Δικαιούχου. Σε περίπτωση που επιλέξετε το Λογαριασμό Δικαιούχου, ο δικαιούχος θα πιστωθεί με το ποσό της συναλλαγής που καταχωρήσατε πλην του ποσού των εξόδων.
 • Ημερομηνία εκτέλεσης: πατήστε στο ημερολόγιο για να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ημερομηνία (τρέχουσα ή μελλοντική) μέχρι 6 μήνες μπροστά.  
 • Λεπτομέρειες μεταφοράς: Καταχωρήστε την περιγραφή για τη μεταφορά π.χ.December Rent. Η περιγραφή θα εμφανίζεται στην Κατάσταση (Statement) των δύο λογαριασμών που επηρεάζονται από τη συναλλαγή
 • Συνοδευτικά  έγγραφα: Μπορείτε να ανεβάσετε έως και 5 αρχεία. Τα αρχεία πρέπει να είναι 5MB ή μικρότερα και σε μία από αυτές τις μορφές: pdf, jpg, gif ή png. Μπορείτε να ανεβάσετε αυτά τα έγγραφα χρησιμοποιώντας το κουμπί "επιλέξτε ένα αρχείο"
 • Καταχώρηση: πατήστε για να υποβάλετε τη συναλλαγή
 • Επιβεβαίωση: πατήστε για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Digipass Code: Εισαγάγετε έναν κωδικό digipass
 • Αριθμός συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει ένα μήνυμα με την κατάσταση και τον αριθμό της συναλλαγής. Πατήστε στον αριθμό συναλλαγής για να δείτε λεπτομέρειες της συναλλαγής