Μεταφορές & Πληρωμές - Μεταφορές σε Τοπικές Τράπεζες

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να μεταφέρετε οποιουδήποτε ποσό σε Ευρώ, σε λογαριασμό άλλης τοπικής τράπεζας (SEPA).

Σημαντικές πληροφορίες

 • Το ποσό είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό του δικαιούχου, μια εργάσιμη μέρα μετά την Ημερομηνία Εκτέλεσης της συναλλαγής
 • Δυνατότητα δημιουργίας προτύπων (templates) για μελλοντική χρήση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση προτύπων εδώ

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση 

 • Επιλογή Λογαριασμού (Εντολέα): Επιλέξτε το λογαριασμό που επιθυμείτε να χρεωθεί
 • ΙΒΑΝ: Καταχωρήστε το ΙΒΑΝ του δικαιούχου της συναλλαγής, χωρίς κενά. Το όνομα της Τράπεζας στην οποία διατηρείται ο λογαριασμός δικαιούχου / IBAN θα παρουσιαστεί αυτόματα. Είναι αποδεκτοί αριθμοί IBAN από τις ακόλουθες εγχώριες τράπεζες - οποιοδήποτε άλλο IBAN θεωρείται ως λανθασμένο για αυτή τη συναλλαγή:
  •  ALPHA BANK

  • ANCORIA BANK
  • CENTRAL BANK OF CYPRUS
  • CENTRAL COOP BANK BULGARIA
  • CO-OPERATIVE CENTRAL BANK
  • CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LTD
  • EUROBANK CYPRUS LTD
  • HELLENIC BANK
  • HOUSING FINANCE CORPORATION
  • IBL Bank SAL
  • NATIONAL BANK
  • ASTRO BANK
  • RUSSIAN COMMERCIAL BANK (CYPRUS) LTD
  • SOCIETE GENERALE CYPRUS LTD
  • USB BANK PLC
   
 • Όνομα Δικαιούχου: Καταχωρήστε το όνομα του δικαιούχου με λατινικούς χαρακτήρες π.χ. AndreasAndreou
 • Ποσό: Καταχωρήστε το ποσό της συναλλαγής
 • Έξοδα (αν υπάρχουν) από: Για μεταφορές σε Τοπικές Τράπεζες τα έξοδα είναι πάντα "Shared" 
 • Λεπτομέρειες Μεταφοράς (προαιρετικό πεδίο): Καταχωρήστε την περιγραφή για τη μεταφορά με λατινικούς χαρακτήρες π.χ.DecemberRent. Η περιγραφή θα εμφανίζεται στην Κατάσταση Κίνησης (Statement) του λογαριασμού που χρεώνεται για τη συναλλαγή και θα σταλεί ως πληροφορία στην τράπεζα του δικαιούχου
 • Ημερομηνία Εκτέλεσης:  Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ημερολόγιο  για να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ημερομηνία (τρέχουσα ή μελλοντική), μέχρι 6 μήνες μπροστά.  
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική