Μεταφέρω & Πληρώνω - Πληρώνω Λογαριασμούς

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να εξοφλήσετε λογαριασμό κοινής ωφελείας προκαθορισμένων οργανισμών.

Γενικές Πληροφορίες

 • Η αποδοχή της συναλλαγής εναπόκειται στους όρους και κανονισμούς του κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας
 • Μερικοί Οργανισμοί αποδέχονται πληρωμές μέχρι τις 17:30 της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής
 • Οι συναλλαγές που εκτελούνται τις εργάσιμες ημέρες μετά τις 19:00, χρεώνονται με ημερομηνία αξίας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
 • Η ολοκλήρωση της πληρωμής, γίνεται εντός 2 εργάσιμων ημερών
 • Δυνατότητα δημιουργίας προτύπων (templates) για μελλοντική χρήση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση προτύπων εδώ

Διαδικασία

 • Αγαπημένα: επιλέξτε για επανεκτέλεση ενός ήδη δημιουργημένου προτύπου
 • Οργανισμός Κοινής Ωφελείας: Επιλέξτε ανάλογα
 • Ημερομηνία Εκτέλεσης:  επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ημερομηνία (τρέχουσα ή μελλοντική) μέχρι 6 μήνες μπροστά. Σε περίπτωση που επιλέξετε ημερομηνία που δεν είναι εργάσιμη ημέρα (αργία ή Σαββατοκύριακο), η συναλλαγή θα διεκπεραιωθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα  και η συναλλαγή θα εμφανίζεται με Κατάσταση Εκκρεμεί (Μελλοντική Εκτέλεση)
 • Επιλογή Λογαριασμού: Επιλέξτε ανάλογα τον λογαριασμό που θα χρεωθεί
 • Λογαριασμός οργανισμού: Καταχωρήστε τις απαραίτητες  πληροφορίες για εξόφληση του λογαριασμού κοινής ωφελείας, όπως αυτές αναγράφονται στο τιμολόγιο
 • Ποσό: Καταχωρήστε τις απαραίτητες  πληροφορίες για εξόφληση του λογαριασμού κοινής ωφελείας, όπως αυτές αναγράφονται στο τιμολόγιο
 • Εμφανίζονται επιπρόσθετα πεδία, ανάλογα με την επιλογή σας όπως για παράδειγμα ψηφίο ελέγχου λογαριασμού ή ψηφίο ελέγχου ποσού. Καταχωρήστε τις απαραίτητες  πληροφορίες για εξόφληση του λογαριασμού κοινής ωφελείας, όπως αυτές αναγράφονται στο τιμολόγιο που αποστέλλεται από τον αντίστοιχο Οργανισμό (π.χ. Α.Η.Κ.). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε δείγματα των τιμολογίων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. Δεν επιτρέπεται η μερική εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.
 • Προσθήκη Πληρωμής: πατήστε  για να καταχωρήσετε και άλλη πληρωμή προς τον ίδιο οργανισμό
 • Αφαίρεση Πληρωμής: Επιλέξτε την πληρωμή που επιθυμείτε να διαγράψετε και πατήστε
 • Καταχώρηση: πατήστε για να καταχωρηθούν οι αλλαγές
 • Επιβεβαίωση: πατήστε για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα όπου φαίνεται η κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής