Πληρωμές Οργανισμών/Εταιρειών - Δίδακτρα

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να προβείτε σε πληρωμή διδάκτρων σε προκαθορισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου.

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση 

  • Επιλογή Λογαριασμού: Επιλέξτε ανάλογα
  • Δικαιούχος: Επιλέξτε εκπαιδευτικό ίδρυμα
  • Ημερομηνία Εκτέλεσης:  Κάντε κλικ στο εικονίδιο ημερολόγιο   για να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ημερομηνία (τρέχουσα ή μελλοντική) μέχρι 6 μήνες μπροστά. Σε περίπτωση που επιλέξετε μη εργάσιμη ημέρα (αργία ή Σαββατοκύριακο), η συναλλαγή θα διεκπεραιωθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα και η συναλλαγή θα εμφανίζεται με κατάσταση Εκκρεμεί (Μελλοντική Εκτέλεση).
  • Αριθμός Εγγραφής: Καταχωρήστε τον αριθμό εγγραφής, όπως αυτός αναγράφεται στο έντυπο εγγραφής του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Ο αριθμός εγγραφής έχει μέγιστο μήκος 10 χαρακτήρες (γράμματα ή αριθμούς)
  • Ποσό: Καταχωρήστε ανάλογα 
  • Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Καταχωρήστε το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, όπως αυτό εμφανίζεται στο έντυπο εγγραφής του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
  • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
  • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
  • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
  • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική