Πάγιες πληρωμές – Πληροφορίες

Δυνατότητα  μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες των υφιστάμενων πάγιων πληρωμών σας  ή να διαχειριστείτε (επεξεργαστείτε / διαγράψετε) τις υπάρχουσες πάγιες πληρωμές σας  για πιστωτικές κάρτες.

Σημαντικές πληροφορίες 

 • Για τις εντολές που αφορούν εξόφληση Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, θα πρέπει να αποταθείτε στον αντίστοιχο Οργανισμό για διευθέτηση των αλλαγών
 • Η διαχείριση (επεξεργασία/διαγραφή) πάγιων πληρωμών  είναι διαθέσιμη μόνο για εντολές εξόφλησης πιστωτικών καρτών. Οποιεσδήποτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσης της επόμενης κατάστασης λογαριασμού της κάρτας και όχι την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η αλλαγή 

Διαδικασία Αλλαγής εντολής για πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Κύπρου 

 • Από: Επιλέξτε το λογαριασμό που χρεώνεται για τις εντολές
 • Επιλογή: πατώντας επιλέξετε Αλλαγή
 • Επιλογή Δόσης: Μπορείτε να επιλέξετε τη μηνιαία δόση
 • Κατάσταση Εντολής: Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση μιας πληρωμής σε
 • Καταχώρηση: πατήστε  για να καταχωρηθούν οι αλλαγές
 • Επιβεβαίωση: πατήστε για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Digipass Code: Εισαγάγετε τον κωδικό digipass
 • Αριθμός συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει ένα μήνυμα με την κατάσταση και τον αριθμό της συναλλαγής. Πατήστε στον αριθμό συναλλαγής για να δείτε λεπτομέρειες της συναλλαγής
 • Πλήρης Εξόφληση  - ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό
 • Ελάχιστη Καταβολή - ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό του οφειλόμενου ποσού
  • Ενεργή 
  • Ανενεργή  

Διαδικασία Διαγραφής Εντολής για πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Κύπρου 

 • Από: Επιλέξτε το λογαριασμό που χρεώνεται για τις εντολές
 • Επιλογή: πατώντας επιλέξετε Διαγραφή
 • Καταχώρηση: πατήστε  Διαγραφή για να καταχωρηθεί η οδηγία ακύρωσης
 • Επιβεβαίωση: πατήστε για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Digipass Code: Εισαγάγετε τον κωδικό digipass
 • Αριθμός συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει ένα μήνυμα με την κατάσταση και τον αριθμό της συναλλαγής. Πατήστε στον αριθμό συναλλαγής για να δείτε λεπτομέρειες της συναλλαγής