Πάγιες Μεταφορές - Πληροφορίες

Δυνατότητα  μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες των υφιστάμενων πάγιων μεταφορών σας  ή να διαχειριστείτε (επεξεργαστείτε / διαγράψετε) τις υπάρχουσες πάγιες μεταφορές σας 

Διαδικασία

 • Από Λογαριασμό: Επιλέξτε ανάλογα για να δείτε πληροφορίες των υφιστάμενων πάγιων μεταφορών σας που γίνονται από αυτό τον λογαριασμό

Μεταβολή Εντολής

 • Επιλογή: πατώντας επιλέξετε Αλλαγή
 • Προς: καταχωρήστε τον λογαριασμό που θα πιστώνεται
 • Ποσό: Καταχωρήστε το νέο ποσό της μεταφοράς (μόνο Ευρώ)
 • Αρχικό Ποσό : υποχρεωτικό πεδίο. Καταχωρήστε σε περίπτωση που το  ποσό της πρώτης μεταφοράς διαφέρει από το ποσό των επόμενων εκτελέσεων της πάγιας εντολής μεταφοράς
 • Τελικό Ποσό: υποχρεωτικό πεδίο. Καταχωρήστε σε περίπτωση που το  ποσό της τελευταίας μεταφοράς διαφέρει από το ποσό της πάγια εντολής
 • Περιγραφή: υποχρεωτικό πεδίο. Καταχωρήστε νέα περιγραφή π.χ. Rent
 • Ημερομηνία Τελευταίας Πληρωμής: Καταχωρήστε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η τελευταία μεταφορά .
 • Καταχώρηση: πατήστε  για να καταχωρηθούν οι αλλαγές
 • Επιβεβαίωση: πατήστε για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Digipass Code: Εισαγάγετε τον κωδικό digipass
 • Αριθμός συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει ένα μήνυμα με την κατάσταση και τον αριθμό της συναλλαγής. Πατήστε στον αριθμό συναλλαγής για να δείτε λεπτομέρειες της συναλλαγής

 

Διαγραφή Εντολής

 • Επιλογή: πατώντας επιλέξετε Διαγραφή
 • Καταχώρηση: πατήστε  Διαγραφή για να καταχωρηθεί η οδηγία ακύρωσης
 • Επιβεβαίωση: πατήστε για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Digipass Code: Εισαγάγετε τον κωδικό digipass
 • Αριθμός συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει ένα μήνυμα με την κατάσταση και τον αριθμό της συναλλαγής. Πατήστε στον αριθμό συναλλαγής για να δείτε λεπτομέρειες της συναλλαγής


Αρχική