Λογαριασμοί - Πιστοποιητικό Τόκων

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να εκτυπώσετε πιστοποιητικό τόκων για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς στη συνδρομή σας.

Γενικές πληροφορίες

Για λογαριασμούς της ΠΛΤ, η επιλογή είναι διαθέσιμη από την ημερομηνία της μετάπτωσης τους (10/6/2014) στα συστήματα της ΤΚ και μετά.

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

  • Αριθμός Λογαριασμού: Επιλέξτε ανάλογα
  • Έτος : Επιλέξτε το έτος για το οποίο επιθυμείτε να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό. Η περίοδος τόκων που θα εμφανίζεται στο πιστοποιητικό, θα είναι από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έχετε επιλέξει μέχρι το τέλος του έτους, εκτός αν πρόκειται για το τρέχον έτος όπου θα εμφανίζονται μόνο οι διαθέσιμοι μήνες
  • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για να γίνει έκδοση του πιστοποιητικού και διαβάστε τα μηνύματα που επιστρέφει το σύστημα
  • Εκτύπωση: Κάντε κλικ στο εικονίδιογια να δείτε/εκτυπώσετε το πιστοποιητικό.

> Επιστροφή στους Λογαριασμούς
Αρχική