Μισθοδοσία - Αλλαγή

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να διαφοροποιήσετε συγκεκριμένα στοιχεία της μισθοδοσίας που έχετε ήδη καταχωρήσει μέσω της συναλλαγής Μισθοδοσία – Δημιουργία, σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα παραληφθεί από την Τράπεζα για διεκπεραίωση.   Επίσης, δυνατότητα για πρόσβαση σε πληροφορίες για όλα τα αρχεία που έχουν σταλεί, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και δυνατότητα ακύρωσης σε περίπτωση που δεν έχουν ακόμα παραληφθεί από την Τράπεζα για διεκπεραίωση.

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση 

  • Οργανισμός/Εταιρεία: Επιλέξτε την εταιρεία για την οποία επιθυμείτε να δείτε τα αρχεία που καταχωρήθηκαν, καθώς και άλλες γενικές πληροφορίες για τα αρχεία αυτά  

Αλλαγή 

  • Μεταβολή: Είναι διαθέσιμο μόνο για αρχεία που είναι σε κατάσταση ‘Εκκρεμεί Έγκριση’. Κάντε κλικ για να αλλάξετε το ποσό που θα μεταφερθεί για ένα ή περισσότερους δικαιούχους και στη συνέχεια το συνολικό ποσό της μεταφοράς.  Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την Ημερομηνία Διεκπεραίωσης
  • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για να καταχωρηθούν οι αλλαγές
  • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
  • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης, όπου φαίνεται η κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Απόρριψη

  • Απόρριψη: Eίναι διαθέσιμο μόνο για αρχεία που είναι σε κατάσταση ‘Εκκρεμεί (Μελλοντική Εκτέλεση) ή ‘Εκκρεμεί Έγκριση’. Κάντε κλικ για να απορρίψετε το αρχείο
  • Απόρριψη: Κάντε κλικ για να προχωρήσετε με την ολοκλήρωση των αλλαγών
  • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης, όπου φαίνεται η κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

'Αλλες Επιλογές

  • Αριθμός Συναλλαγής: Κάντε κλικ στον αριθμό συναλλαγής ενός συγκεκριμένου αρχείου για να δείτε όλες τις συναλλαγές που περιέχονται σε αυτό
  • History: Κάντε κλικ για να δείτε τις ενέργειες του κάθε χρήστη από τη δημιουργία μέχρι την/τις έγκριση/εγκρίσεις της συναλλαγής, τις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική