Κάρτες - Σχέδιο Rewards Loyalty

Μέσω της συναλλαγής αυτής μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τους βαθμούς που κερδήθηκαν στο σχέδιο καρτών Rewards Loyalty.

Γενικές Πληροφορίες

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες βαθμών για τις κάρτες που σας ανήκουν , αλλά όχι για άλλα φυσικά πρόσωπα που σας έχουν εξουσιοδοτήσει να βλέπετε πληροφορίες για τους λογαριασμούς τους.

Μπορείτε επίσης να δείτε πληροφορίες βαθμών για τις κάρτες νομικών προσώπων που σας έχουν εξουσιοδοτήσει να βλέπετε πληροφορίες για τους λογαριασμούς τους.

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

Πελάτης: Επιλέξτε τον πελάτη για τον οποίο επιθυμείτε να δείτε πληροφορίες βαθμών

Εμφανίζονται τα υπόλοιπα βαθμών που συγκεντρώθηκαν για το σχέδιο, καθώς και σύνολο βαθμών που λήγουν σύντομα

> Επιστροφή στις Κάρτες
Αρχική