Οι λογαριασμοί μου – Άλλη Τράπεζα

 

Σύνδεση λογαριασμών  Άλλων Τραπεζών  

 

Δυνατότητα σύνδεσης λογαριασμών Άλλων Τραπεζών και προβολής σημαντικών πληροφοριών 

 

οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι αυτές που παρέχονται από την άλλη Τράπεζα. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με συναλλαγές σε αυτούς τους λογαριασμούς, πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα με την οποία διατηρείται ο λογαριασμός.

 

Σύνδεση λογαριασμών άλλων τραπεζών

 

 • Επιλέξτε χώρα: επιλέξτε από την λίστα επιλογών την χώρα της τράπεζας με την οποία διατηρείτε λογαριασμούς και επιθυμείτε να τους συνδέσετε
 • Επιλέξτε Τράπεζα: Επιλέξτε την Τράπεζα με την οποία διατηρείτε λογαριασμούς και επιθυμείτε να τους συνδέσετε, από την λίστα επιλογών
 • Φιλική ονομασία συνδρομής: Καταχωρήστε την για εύκολη αναφορά
 • Καταχώρηση: επιλέγοντας  Καταχώρηση αποδέχεστε τους σχετικούς Όρους και Προϋποθέσεις και μεταφέρεστε στον επιλεγμένο εξωτερικό ιστότοπο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης λογαριασμών άλλων τραπεζών.

 

Διαχείριση λογαριασμών Άλλων Τραπεζών  

 

Δυνατότητα Σύνδεσης και Διαχείρισης Λογ. Άλλων Τραπεζών.

 

Γενικές Πληροφορίες

 

 • Δείτε χρήσιμες πληροφορίες για τους  λογαριασμούς σας άλλων Τράπεζων που έχετε συνδέσει στην συνδρομή σας στην 1bank
 • οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι αυτές που παρέχονται από την άλλη Τράπεζα. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με συναλλαγές σε αυτούς τους λογαριασμούς, πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα με την οποία διατηρείται ο λογαριασμός

 

 • για ανανέωση συνδρομής επιλέξτε  δίπλα από την συγκεκριμένη συνδρομή 
 • για ενημέρωση υπολοίπων επιλέξτε δίπλα από τον συγκεκριμένο λογαριασμό
 • για να διαγράψετε την συνδρομή επιλέξτε  δίπλα από την συγκεκριμένη συνδρομή  και στην συνέχεια επιλέξτε επιβεβαίωση

 

 

Οι λογαριασμοί μου – Διαχείριση πρόσβασης λογαριασμών της Τράπεζας Κύπρου σε άλλες Πλατφόρμες

 

Δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης λογαριασμών της Τράπεζας Κύπρου σε άλλες πλατφόρμες (άλλες τράπεζες ή κυβερνητικές υπηρεσίες).

  

Γενικές πληροφορίες 

 

 • Η επιλογή αυτή παρουσιάζει τους παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (PISP) και τους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (AISP) στους οποίους έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας να συνεργαστείτε 
 • Μπορείτε να δείτε σημαντικές πληροφορίες για λογαριασμούς της Τράπεζας Κύπρου που είναι συνδεδεμένοι σε άλλες πλατφόρμες π.χ Αριάδνη.
 • Μπορείτε να δείτε τα δικαιώματα πρόσβασης που έχετε δώσει σε κάθε πλατφόρμα.
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δικαιώματα πρόσβασης που παρέχονται σε ένα PSP (Payment Service Provider) εδώ. Οι αλλαγές στα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής / ιστότοπου του PSP
 • Μπορείτε να διαγράψετε μία ή περισσότερες συνδρομές. Αφού διαγράψετε τη συνδρομή σας, δεν θα διατεθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς σας στο PSP και οι συναλλαγές δεν θα είναι πλέον δυνατό να πραγματοποιηθούν μέσω του συγκεκριμένου PSP.

  

Διαδικασία  

 

Δείτε το όνομα της συνδρομής, την κατάσταση της συνδρομής, την ημερομηνία λήξης, τον λογαριασμό και το νόμισμα, το είδος λογαριασμού, τα δικαιώματα πρόσβασης και τον κάτοχο του λογαριασμού

 • Για να διαγράψετε τη συνδρομή, πατήστε στην συγκεκριμένη συνδρομή και στη συνέχεια πατήστε επιβεβαίωση

 

 

 

 

Αρχική