Άλλες Υπηρεσίες - API Certificate

Λειτουργικότητα μέσω της οποίας μπορείτε να φορτώσετε ένα “Public Key” (Δημόσιο Κλειδί),  το οποίο είναι απαραίτητο για την επαλήθευση της υπογραφής  σας στο πλαίσιο των APIs.  Μπορείτε επίσης; εάν χρειαστεί να  ανακαλέσετε  το “Public Key” οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

Τι είναι τα API; Web APIs είναι καθορισμένες υποδομές μέσω των οποίων γίνονται ανταλλαγές δεδομένων ή/και οδηγιών μεταξύ  των εφαρμογών μιας επιχείρησης και άλλων  εφαρμογών που παρουσιάζουν τα περιουσιακά της στοιχεία (όπως η υπηρεσία 1bank Ιnternet/Mobile Number).

 Η Τράπεζα Κύπρου έχει αναπτύξει APIs στη 1Bank για να παρέχει στα συστήματα των  πελατών της τη δυνατότητα για απλή και ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία 1bank για τη λήψη ή την αποστολή τεράστια ποσότητα δεδομένων

 Αφού ετοιμάσετε την απαραίτητη υποδομή από πλευράς των συστημάτων σας,   θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να ανεβάσετε το Public Key που θα χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της υπογραφής σας.

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε  με το τηλεφωνικό κέντρο.

Γενικές Πληροφορίες

 • Το κλειδί που φορτώνεται γίνεται το ενεργό σας Public Key
 • To Public Key ισχύει για ένα χρόνο από τη στιγμή που φορτώνεται . Μετά λήγει και τα APIs δεν είναι διαθέσιμα μέχρι να φορτωθεί άλλο Public Key
 • Μπορείτε να φορτώσετε ένα άλλο δημόσιο κλειδί αρκεί να έχετε αναστείλει το προηγούμενο  Public Key ή να έχει λήξει το  Public Key.

 Διαδικασία διαθέσιμη στην ολοκληρωμένη έκδοση

 • Φόρτωση: Αντιγράψτε το Public key που βρίσκεται φυλαγμένο στον υπολογιστή σας και επικολλήστε στην οθόνη. Ακολούθως πατήστε το  κουμπί upload
 • Αναστολή: Κάντε κλικ για να αναστείλετε το υφιστάμενο ενεργό Public Key (εάν υφίσταται)
 • Κατάσταση PublicKey:   Παρουσιάζεται ένας πίνακας με την κατάσταση του κάθε δημόσιου κλειδιού. Ο πίνακας έχει τις ακόλουθες στήλες
  • Δημόσιο Κλειδί:  Κάντε κλικ στην Παρουσίαση Κλειδιού  για να δείτε πληροφορίες για το Public Key
  • Ημερομηνία Έκδοσης: είναι  η ημερομηνία που φορτώνεται το κλειδί στη  1bank
  • Ημερομηνία Λήξης:  Είναι η ημερομηνία λήξης του κλειδιού (κάθε κλειδί έχει ισχύει ένα χρόνο από τη μέρα που φορτώθηκε)
  • Κατάσταση: παρουσιάζει την κατάσταση του Κλειδιού.  Η κατάσταση μπορεί να είναι:
   • Ενεργό : το κλειδί είναι το ενεργό
   • Έχει λήξει : το κλειδί έχει λήξει μετά από τον ένα χρόνο ισχύς του
   • Έχει ανασταλεί: tτο κλειδί έχει ανασταλεί από το χρήστη 

 

> Επιστροφή στις Άλλες Υπηρεσίες
Αρχική