Μεταφορές & Πληρωμές - Invoice eSettlement

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να εξοφλήσετε τιμολόγια άμεσα και με ασφάλεια.

Σημαντικές Πληροφορίες

  •  Ένας αριθμός αναφοράς πρέπει να δοθεί σε εσάς από τον δικαιούχο/ προμηθευτή οργανισμό. Η αποδοχή της Ηλεκτρονικής Εξόφλησης Τιμολογίων υπόκειται σε αυτό τον αριθμό αναφοράς που σας αντιπροσωπεύει και συγκεντρώνει το ποσό που οφείλεται στον δικαιούχο / προμηθευτή.
  • Η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται σε πραγματικό χρόνο (online).

 Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

  • Επιλογή Λογαριασμού (Εντολέα):  Επιλέξτε ανάλογα
  • Επιλογή Λογαριασμού (Δικαιούχου):  Επιλέξτε τον προμηθευτή/οργανισμό για τον οποίο θέλετε να ξοφλήσετε τιμολόγια
  • Αριθμός Αναφοράς:  Καταχωρήστε τον αριθμό αναφοράς που σας έχει ανατεθεί. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης  Oι αριθμοί των τιμολογίων προς εξόφληση και το συνολικό ποσό της συναλλαγής θα παρουσιαστούν αυτόματα.
  • Όροι και Προυποθέσεις:  Κάντε κλικ στο πλαίσιο Όροι και Προϋποθέσεις για να διαβάσετε τους όρους
  • Καταχώρηση:  Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
  • Kωδικός Digipass:  Καταχωρήστε OTP από το digipass σας (όπου απαιτείται)
  • Επιβεβαίωση:  Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
  • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική