Μεταφορές & Πληρωμές - Πληρωμές Φορολογιών

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να εξοφλήσετε τις Κυβερνητικές σας φορολογίες.

Γενικές Πληροφορίες

 • Η αποδοχή της συναλλαγής εναπόκειται στους όρους και κανονισμούς του κάθε είδους φορολογίας
 • Δυνατότητα δημιουργίας προτύπων (templates) για μελλοντική χρήση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση προτύπων εδώ.

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

 • Επιλογή Λογαριασμού: Επιλέξτε ανάλογα
 • Επιλέξτε Είδος Φορολογίας: Επιλέξτε ανάλογα (Πχ TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: περιλαμβάνει πληρωμές ΦΠΑ τις οποίες έχετε δηλώσει μέσω της κυβερνητικής πλατφόρμας taxisnet. Επίσης, περιλαμβάνει ληξιπρόθεσμες πληρωμές για τις οποίες έχετε αιτηθεί και έχει εγκριθεί να πληρώνετε με δόσεις,  μέσω της κυβερνητικής πλατφόρμας Αριάδνη).
 • Ημερομηνία Εκτέλεσης:  Κάντε κλικ στο εικονίδιο ημερολόγιο  για να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ημερομηνία (τρέχουσα ή μελλοντική) μέχρι 6 μήνες μπροστά. Σε περίπτωση που επιλέξετε ημερομηνία που δεν είναι εργάσιμη ημέρα (αργία ή Σαββατοκύριακο), η συναλλαγή θα διεκπεραιωθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα  και η συναλλαγή θα εμφανίζεται με Κατάσταση Εκκρεμεί (Μελλοντική Εκτέλεση)
 • Εμφανίζονται επιπρόσθετα πεδία, ανάλογα με την επιλογή σας. Καταχωρήστε τις απαραίτητες  πληροφορίες για εξόφληση του λογαριασμού φορολογίας, όπως αυτές αναγράφονται στο τιμολόγιο που αποστέλλεται από τον αντίστοιχο Οργανισμό.
 • Προσθήκη Πληρωμής: Κάντε κλικ στο κουμπί για να καταχωρήσετε και άλλη πληρωμή του ιδίου είδους φορολογίας
 • Αφαίρεση Πληρωμής: Επιλέξτε την πληρωμή που επιθυμείτε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο κουμπί
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ στο κουμπί για να προχωρήσετε στην οθόνη επιβεβαίωσης.
 • Kωδικός Digipass:  Καταχωρήστε OTP από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικγια να ολοκληρωθεί η συναλλαγή
 • Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης, όπου φαίνεται η κατάσταση της συναλλαγής
 • Κάντε κλικ στον Αριθμό Συναλλαγής που επιστρέφει το σύστημα για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική